topbanner billede

El og sikkerhed

Gode råd om elsikkerhed i hjemmet

Elektricitet er helt nødvendigt i dagligdagen. Men hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både dig, din familie og jeres ejendele.

Har du en ældre bolig lever den måske ikke op til de krav om elsikkerheden der stilles til en ny el-installation i dag. Den er ikke nødvendigvis ulovlig, men kravene til elsikkerhed er blevet strammet med årene og det er en god idé at du gennemgår din elinstallation og ser på elsikkerheden med kritiske øjne.

Som boligejer er det dig selv, der er ansvarlig for el-installationens tilstand og dermed elsikkerheden i din bolig. På denne side gennemgår vi en række relevante overvejelser du kan gøre dig omkring elsikkerhed i din bolig.

Gruppetavlen

Gruppetavlen er udgangspunktet for elforsyningen i din bolig og er essentiel når det kommer til elsikkerhed. Fra tavlen fordeles strømmen rundt til forbrugsstederne via kabler og ledninger.

I tavlen sidder der el-grupper der dækker forskellige områder. Det kan for eksempel være lys, hårde hvidevarer og stikkontakter i forskellige rum. Hver gruppe har sin egen gruppeafbryder (med smeltesikring) alternativt en automatsikring.

Der skal også være minimum en HFI/HPFI-afbryder i gruppetavlen. 

 

Fejlstrømsafbrydere

Loven siger, at fejlstrømsafbrydere er obligatorisk i alle boliger.  
Har din bolig ikke en fejlstrømsafbryder skal du således have installeret en.

Fejlstrømsafbryderen afbryder straks strømmen, hvis den på grund af en fejl i et apparat eller i installationen bliver ledt til jord, for eksempel via et menneske.

En fejlstrømsafbryder er enten af typen HFI eller HPFI. Har din bolig allerede en HFI-afbryder, kan du med fordel få den skiftet ud med en HPFI-afbryder. Forskellen er, at en HPFI-afbryder også håndterer brugsgenstande der styres via elektronik, hvilket flere og flere elektriske apparater gør.

Fejlstrømsafbryderen skal testes – minimum én gang om året. Dette foretages simpelt ved blot at trykke på Test-knappen. Hvis HFI- eller HPFI-afbryderen ikke kobler ud med det samme skal du straks kontakte en autoriseret elektriker.

 

Gruppeafbrydere og automatsikringer

Sammen med fejlstrømsafbryderen er gruppeafbryderen og automatsikringen de vigtigste element i gruppetavlen. I dag bruger mange automatsikringer i stedet for de traditionelle sikringer. Fordelen ved en automatsikring er, at den ikke springer. Den kobler blot ud og skal derfor ikke skiftes.

En gruppe består som oftest af et antal stikkontakter, afbrydere og lampeudtag, som sammen er beskyttet mod overbelastning og kortslutning.

Sikringen springer - automatsikringen kobler ud - hvis el-installationen er overbelastet eller hvis der sker en kortslutning. Så skal årsagen findes og problemet udbedres.

For at finde årsagen, skal kan du først slukke for alle de apparater med mere (fx lamper, radio, TV, fryser, Ovn),der sidder på den fejlramte gruppe. Derefter skiftes sikringen og gruppeafbryderen – alternativt automatsikringen - kobles ind. Apparaterne tændes ét for ét. Sikringen vil springe igen/automatsikringen koble ud når det defekte apparat tændes.

Derefter skiftes sikringen og gruppeafbryderen – alternativt automatsikringen - kobles ind. Apparaterne tændes ét for ét. Sikringen vil springe igen/automatsikringen koble ud når det defekte apparat tændes.

Hvis du ikke selv kan løse problemet, så kontakt din elektriker.

 

Tavlekapacitet

Din gruppetavle skal være dimensioneret til husstandens behov og have den kapacitet der er behov for, så der ikke opstår overbelastninger.
Der skal være grupper nok i tavlen til at dække husstandens behov for el.

De el-forbrugende apparater skal kunne fordeles på de forskellige grupper.
Hvis du oplever, at sikringer springer eller automatsikringer kobler ud, når du bruger flere el-apparater ad gangen, har du sikkert ikke kapacitet nok. Du skal have en elektriker til at sørge for, at din gruppetavle har grupper nok, og at boligens stikkontakter og andre el-udsag er fordelt hensigtsmæssigt på grupperne.

Kabler og ledninger

Fra gruppetavlen fordeles strømmen rundt i boligen via kabler og ledninger. Ledningerne er oftest ført gennem elektrikerrør, som både kan løbe i og på væggen. Kabler og ledninger er vigtige, når det kommer til elsikkerhed.

 

Gamle stofledninger

I dag er installationskablers isolering af plast. Tidligere var isoleringen rundt om kobberledningen af stof. De gamle stofledninger mørner og smuldrer med tiden. Derfor er det en god idé at få dem skiftet, især hvis du alligevel skal have en elektriker til at lave noget for dig. Så er du sikker på det ikke går ud over din elsikkerhed, og at der ikke er ubehagelige overraskelser bag dine stikkontakter.

 

Forlængerledninger

En af de store kilder til dårlig elsikkerhed er forlængerledninger, der ligger og roder på gulvet eller under et tæppe. De bliver slidte og forbindelserne kan løsne sig. Tænk derfor over om du har løse ledninger, som kan blive slidt eller klemt. Er der hul eller slid på ledningernes isolering? Er der løse ledninger, som er tilsluttet en kontakt i et andet rum? Eller er ledningerne gamle, mørnede og sidder løst i stikproppen?

billede

Stikkontakter

Stikkontakter kan være med eller uden jord, og de kan være med eller uden afbryder. Uanset model bruges de flittigt, og er en kernespiller når det kommer til elsikkerhed.

 

Belastning på samme stikkontakt går ud over elsikkerheden

Der er rigtig mange el-forbrugende apparater i boligen i dag. Men sådan har det ikke altid været. Derfor har mange ældre boliger ikke stikkontakter nok til tidens behov. Det problem løses ofte med flerstikdåser. Og det kan også være i orden. Blot må der ikke tilsluttes apparater med et samlet forbrug på mere end 2.300 watt til samme 10A’s stikkontakt. Din elsikkerhed kan komme i fare, hvis forbruget er højere overbelaster du stikkontakten med kortslutningsrisiko, og der opstår risiko brandfare.

 

Løse og slidte stikkontakter

Hvis dine stikkontakter er af ældre dato, eller hvis de har været overbelastet og brugt forkert gennem tiden, kan de udgøre en sikkerhedsrisiko.

Ved at rokkes stikpropperne fra side til side i stikkontakten kan det checkes om stikkontakterne har et godt hold på stikproppens stikben.

Tjek også om stikkontakter eller stikpropper er varme eller misfarvede. Hvis de er det, skal du have dem skiftet. Opladere til fx mobiltelefoner vil dog altid i nogen grad være varme ved brug.

Husk at holde fast i stikproppen, ikke i ledningen, når du trækker et stikprop ud.

 

Pillesikring sikrer dine børns elsikkerhed 

Selv om dine stikkontakter umiddelbart er i god stand, er det ikke sikkert, at de er børnesikre. Mange ældre stikkontakter indeholder ikke pillesikring. 
Pillesikring er en mekanisk anordning, der spærre for isætning i ét enkelt af åbningerne i stikkontakten, så et søm, en strikkepind eller lignende ikke stikkes ind i stikkontakten og risikoen for at få stød minimeres.

Pillesikring er et krav i de fleste typer stikkontakter. Allerede med lanceringen af LK FUGA® serien i 1981 introducerede vi pillesikringer på vores stikkontakter.

 

Jord

Jordforbindelsen er den tredje forbindelse i stikproppen og giver sammen med en HFI/ HPFI-afbryder en ekstra beskyttelse. Eventuelle fejlstrømme ledes direkte til elinstallationens jord og ikke til for eksempel et menneske.
Loven kræver, at der skal være jordforbindelse i nyinstallerede stikkontakter.

Hvis du vil have denne ekstra sikkerhed ved brug af forlængerledning, skal du sikre dig at der er jordforbindelse hele vejen igennem.

Vær opmærksom på, at mange el-apparater produceret i udlandet har såkaldte Schuko/Pind-jord (kombinations) stikprop. I stedet for det tredje ben til jord, vi kender i Danmark, har disse stikpropper et hul i fronten, samt skinner på siderne. Hvis sådan en stikprop sættes i en almindelig dansk stikkontakt med jord, er der ikke jordforbindelse. For at sikre jordforbindelsen kan du enten skifte Schuko/Pind-jord stikproppen til en almindelig trebenet dansk stikprop, eller du kan sætte en adapter mellem DK-jord stikkontakten og Schuko/Pind-jord stikproppen.  

Jord har været et krav i nye installationer siden 1994. Mange ældre boliger har ikke jord. Hvis du skal have etableret jord, vil elektrikeren typisk slå et to meter langt, galvaniseret jernspyd ned uden for huset og forbinde det til tavlen.

Når du overtager din bolig

De tilstandsrapporter, der laves, når en bolig skifter hænder, omfatter ikke el. Selvom rapporten kan indeholde bemærkninger om el-installationen, kan du langt fra være sikker på, at rapporten er udtømmende på el-området.

Du skal derfor selv være ekstra opmærksom på el-installationens tilstand, så du ikke uvidende overtager andres fejl og ulovlige installationer.

Her er nogle tegn på, at der kan være problemer:

 • Nye eller forsænkede lofter.
 • Tegn på, at vægge er revet ned.
 • Unormalt mange stikkontakter i et rum.
 • Lampeledninger, der kommer ned fra loftet eller ud fra væggen.
 • Tegn på sjusket gør-det-selv-arbejde.
 • Almindelige lampeledninger brugt til udendørs lamper.

Hvis du observerer noget af dette, er det en god idé at få en elektriker til at tjekke hele installationen i forbindelse med ejerskiftet. Så kan du måske også blive enig med sælger om diverse udbedringer.

El og små børn

Sikkerhed, tryghed og bekvemmelig er nøgleordene, når du skal renovere din el-installation - især hvis du har små børn.

En velovervejet el-installation kan lette hverdagen og samtidig gøre den mere sikker. Tryghed og sikkerhed betyder alverden og derfor er vores stikkontakter generelt udstyret med pillesikringer.

Generelt er der også pillesikring på vores løs-el, dvs. forlængerledninger, stikkontaktdåser mv.

Gode råd om sikkerhed

 • Få installeret et HPFI-relæ, hvis ikke du har et.
 • Test jævnligt dit HFI/HPFI-relæ. Mindst én gang om året.
 • Fastgør dine ledninger til væggen eller fodpanelet.
 • Få løse ledninger og stik væk fra børnehøjde.
 • Få udskiftet gamle installationskabler, hvor isoleringen er mørnet.
 • Undgå for mange el-apparater på samme stikkontakt.
 • Få udskiftet gamle, løse og slidte stikkontakter til nye med pillesikring.
 • Hold dig fra ulovlige indgreb. Hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både mennesker, dyr og ejendele - og økonomisk hæfter du selv.
 • Spørg altid en fagmand, hvis du er i tvivl.
 • Husk røgalarmer i hjemmet.