topbanner billede

El - Hvad må jeg selv?

Når der skal arbejdes f.eks. montering af stikkontakt og afbryder i din bolig, er der nogle opgaver, du selv må udføre - andre opgaver kræver en autoriseret elektriker. Er du i tvivl, skal du altid kontakte din elektriker for råd og vejledning.

Vejledning

I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, der fastsætter regler for gør-det-selv el-arbejde. 

Du må eksempelvis gerne udskifte en eksisterende stikkontakt, men du må ikke selv trække kabler og installere en stikkontakt et nyt sted. Og det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du kan, men at du lovgivningsmæssigt ikke må uanset, hvilke færdigheder du besidder.

Du skal også være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis arbejdet ikke er udført korrekt, og når du engang skal sælge, vil uautoriserede installationer blive opdaget.

Det må du selv

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen må du desuden selv udføre følgende:

Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning. 

Gå til vejledning på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Alle andre opgaver end ovennævnte er forbeholdt en autoriseret elektriker.

Man kan sige helt overordnet må du gerne selv udskifte alle synsdelene - det vil sige de ikke-tekniske dele, som du umiddelbart kan se på dine stikkontakter og afbrydere. De synlige dele er for eksempel rammer, tangenter (tænd/sluk knapper) og dækplader. Det betyder for eksempel, at du gerne selv må udskifte de udvendige dele på en LK FUGA® afbryder og stikkontakt, hvis du vil have nye farver i et rum. 

Hvis du selv derimod tænker på at forsøge dig med montering af stikkontakt, afbryder eller stik med jord, så kontakt altid en autoriseret elektriker.

billede

Før du går i gang

Afbryd altid strømmen, før du går i gang. Strømmen skal afbrydes i gruppetavlen på gruppeafbryderen, sikringsgruppen, automatsikringen eller på HPFI-afbryderen. Det er ikke nok at slukke på afbryderen i det pågældende rum. Husk at kontrollere med en spændingstester.

Er du i tvivl? Så bør du allerede nu kontakte en autoriseret elektriker

Er du i tvivl? Så bør du allerede nu kontakte en autoriseret elektriker billede

- også selvom du allerede er gået i gang med arbejdet.

Husk at en overtrædelse af reglerne kan betyde, at din forsikring ikke dækker, hvis der sker en skade på grund af en ulovlig installation. I værste fald kan du risikere, at du eller din familie kommer til skade.

Vær også opmærksom på, at garantien på mange el-apparater ikke dækker, hvis du selv har forsøgt at reparere apparatet. Selv om du ifølge loven gerne må udskifte en strømledning til din kaffemaskine, er det ikke sikkert, at garantien på kaffemaskinen dækker efter reparationen. Vi anbefaler, at du altid undersøger betingelserne for et apparatets garanti, inden du selv går i gang med at reparere eller udskifte en ledning.

Find en elektriker
Er du i tvivl? Så bør du allerede nu kontakte en autoriseret elektriker billede

Vil du vide mere?