topbanner billede

El-sikkerhed i hjemmet

Elektricitet er helt nødvendigt i dagligdagen

Men hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både dig, din familie og jeres ejendele.

Har du en ældre bolig lever den måske ikke op til de krav om el-sikkerheden der stilles til en ny el-installation i dag. Den er ikke nødvendigvis ulovlig, men kravene til el-sikkerhed er blevet strammet med årene og det er en god idé at du gennemgår din elinstallation og ser på el-sikkerheden med kritiske øjne.

Som boligejer er det dig selv, der er ansvarlig for el-installationens tilstand og dermed el-sikkerheden i din bolig. På denne side gennemgår vi en række relevante overvejelser du kan gøre dig omkring el-sikkerhed i din bolig.

En (fremtids)-sikker el-tavle

El-tavlen også kaldet Gruppetavlen er udgangspunktet for elforsyningen i din bolig og er essentiel når det kommer til elsikkerhed. Fra tavlen fordeles strømmen rundt til forbrugsstederne via kabler og ledninger.

I tavlen sidder der el-grupper der dækker forskellige områder. Det kan for eksempel være lys, hårde hvidevarer og stikkontakter i forskellige rum. Hver gruppe har sin egen gruppeafbryder (med smeltesikring) alternativt en automatsikring.

billede

Fejlstrømsafbrydere


Loven siger, at fejlstrømsafbrydere er obligatorisk i alle boliger. Har din bolig ikke en fejlstrømsafbryder skal du have installeret en. Fejlstrømsafbryderen afbryder straks strømmen, hvis den på grund af en fejl i et apparat eller i installationen bliver ledt til jord, for eksempel via et menneske.

En fejlstrømsafbryder er enten af typen HFI eller HPFI. Har din bolig allerede en HFI-afbryder, kan du med fordel få den skiftet ud med en HPFI-afbryder. Forskellen er, at en HPFI-afbryder også håndterer brugsgenstande der styres via elektronik, hvilket flere og flere elektriske apparater gør.

I nye gruppetavler, skal der være to HFI/HPFI-afbrydere, så alt lys ikke forsvinder på én gang. I ældre tavler er der kun krav om én.

Test

Fejlstrømsafbryderen skal testes minimum én gang om året! Dette foretages simpelt ved blot at trykke på Test-knappen. Hvis HFI- eller HPFI-afbryderen ikke kobler ud med det samme skal du straks kontakte en autoriseret elektrikerGruppeafbrydere og automatsikringer


Sammen med fejlstrømsafbryderen er gruppeafbryderen og automatsikringen de vigtigste element i gruppetavlen. I dag bruger mange automatsikringer i stedet for de traditionelle sikringer. Fordelen ved en automatsikring er, at den ikke springer. Den kobler blot ud og skal derfor ikke skiftes.

En gruppe består som oftest af et antal stikkontakter, afbrydere og lampeudtag, som sammen er beskyttet mod overbelastning og kortslutning.

Sikringen springer - automatsikringen kobler ud - hvis el-installationen er overbelastet eller hvis der sker en kortslutning. For at finde årsagen, skal kan du først slukke for alle de apparater med mere (fx lamper, radio, TV, fryser, Ovn),der sidder på den fejlramte gruppe. Derefter skiftes sikringen og gruppeafbryderen – alternativt automatsikringen - kobles ind. Apparaterne tændes ét for ét. Sikringen vil springe igen/automatsikringen koble ud, når det defekte apparat tændes. Hvis du ikke selv kan løse problemet, så kontakt din elektriker.Tavlekapacitet skal passe til hjemmets størrelse og behov


Din gruppetavle skal passe til husstandens behov og have den kapacitet der er behov for, så der ikke opstår overbelastninger. Der skal være grupper nok i tavlen til at dække husstandens behov for el.

De el-forbrugende apparater skal kunne fordeles på de forskellige grupper.
Hvis du oplever, at sikringer ofte springer eller automatsikringer kobler ud, når du bruger flere el-apparater ad gangen, har du sikkert ikke kapacitet nok. Du skal have en elektriker til at sørge for, at din gruppetavle har grupper nok, og at boligens stikkontakter og andre el-udsag er fordelt hensigtsmæssigt på grupperne.

Kabler og ledninger

Fra gruppetavlen fordeles strømmen rundt i boligen via kabler og ledninger. Ledningerne er oftest ført gennem elektrikerrør, som både kan løbe i og på væggen. Kabler og ledninger er vigtige, når det kommer til elsikkerhed.

Gamle stofledninger


I dag er installationskablers isolering af plast. Tidligere var isoleringen rundt om kobberledningen af stof. De gamle stofledninger mørner og smuldrer med tiden. Derfor er det en god idé at få dem skiftet, især hvis du alligevel skal have en elektriker til at lave noget for dig. Så er du sikker på det ikke går ud over din elsikkerhed, og at der ikke er ubehagelige overraskelser bag dine stikkontakter.

Forlængerledninger


En af de store kilder til dårlig elsikkerhed er forlængerledninger, der ligger og roder på gulvet eller under et tæppe. De bliver slidte og forbindelserne kan løsne sig. Tænk derfor over om du har løse ledninger, som kan blive slidt eller klemt. Er der hul eller slid på ledningernes isolering? Er der løse ledninger, som er tilsluttet en kontakt i et andet rum? Eller er ledningerne gamle, mørnede og sidder løst i stikproppen?

billede

Stikkontakter

Stikkontakter kan være med eller uden jord, og de kan være med eller uden afbryder. Uanset model bruges de flittigt, og er defor vigtige at være opmærksom på når det kommer til el-sikkerhed.For høj blastning på samme stikkontakt går ud over el-sikkerheden


Der er rigtig mange el-forbrugende apparater i boligen i dag. Men sådan har det ikke altid været. Derfor har mange ældre boliger ikke stikkontakter nok til tidens behov. Det problem løses ofte med flerstikdåser. Og det kan også være i orden. Blot må der ikke tilsluttes apparater med et samlet forbrug på mere end 2.300 watt til samme 10A’s stikkontakt. Din elsikkerhed kan komme i fare, hvis forbruget er højere overbelaster du stikkontakten med kortslutningsrisiko, og der opstår risiko brandfare.Løse og slidte stikkontakter


Hvis dine stikkontakter er af ældre dato, eller hvis de har været overbelastet og brugt forkert gennem tiden, kan de også udgøre en sikkerhedsrisiko.

Ved at rokkes stikpropperne fra side til side i stikkontakten kan det checkes om stikkontakterne har et godt hold på stikproppens stikben.Tjek også om stikkontakter eller stikpropper er varme eller misfarvede. Hvis de er det, skal du have dem skiftet. Opladere til fx mobiltelefoner vil dog altid i nogen grad være varme ved brug.

Husk altid at holde fast i stikproppen, ikke i ledningen, når du trækker en stikprop ud.Pillesikring sikrer dine børn 


Selv om dine stikkontakter umiddelbart er i god stand, er det ikke sikkert, at de er børnesikre. Mange ældre stikkontakter indeholder ikke ”pillesikring”. 
Pillesikring er en mekanisk anordning, der spærrer for isætning i ét enkelt af åbningerne i stikkontakten, så et søm, en strikkepind eller lignende ikke stikkes ind i stikkontakten og risikoen for at få stød minimeres.

Pillesikring er et krav i de fleste typer stikkontakter – og standard i LK FUGA® serien.Jordforbindelse


Jordforbindelsen er den tredje forbindelse i stikproppen og giver sammen med en HFI/ HPFI-afbryder en ekstra beskyttelse. Eventuelle fejlstrømme ledes direkte til elinstallationens jord og ikke til for eksempel et menneske. Loven kræver, at der skal være jordforbindelse i nyinstallerede stikkontakter.

Hvis du bruger forlængerledninger, skal du være opmærksom på, at der kun er jordforbindelse, hvis du bruger trebenede stik og ledninger med jordforbindelse hele vejen igennem. Det er altså ikke nok at sætte det trebenede stik fra computeren i stikdåse med tre huller, hvis stikproppen for enden af ledningen kun har to ben.

Vær opmærksom på, at mange el-apparater produceret i udlandet har såkaldte Schuko/Pind-jord (kombinations) stikprop. I stedet for det tredje ben til jord, vi kender i Danmark, har disse stikpropper et hul i fronten, samt skinner på siderne. Hvis sådan en stikprop sættes i en almindelig dansk stikkontakt med jord, er der ikke jordforbindelse. For at sikre jordforbindelsen kan du enten skifte Schuko/Pind-jord stikproppen til en almindelig trebenet dansk stikprop, eller du kan sætte en adapter mellem DK-jord stikkontakten og Schuko/Pind-jord stikproppen.  

Jord har været et krav i nye installationer siden 1994. Mange ældre boliger har ikke jord. Hvis du skal have etableret jord, vil elektrikeren typisk slå et to meter langt, galvaniseret jernspyd ned uden for huset og forbinde det til tavlen.

Når du overtager din bolig

De tilstandsrapporter, der laves, når en bolig skifter hænder, omfatter ikke el. Selvom rapporten kan indeholde bemærkninger om el-installationen, kan du langt fra være sikker på, at rapporten er udtømmende på el-området.

Du skal derfor selv være ekstra opmærksom på el-installationens tilstand, så du ikke uvidende overtager andres fejl og ulovlige installationer.

Her er nogle tegn på, at der kan være problemer:

 • Nye eller forsænkede lofter.
 • Tegn på, at vægge er revet ned.
 • Lampeledninger, der kommer ned fra loftet eller ud fra væggen.
 • Tegn på sjusket gør-det-selv-arbejde.
 • Almindelige lampeledninger brugt til udendørs lamper.

Hvis du observerer noget af dette, er det en god idé at få en elektriker til at tjekke hele installationen i forbindelse med ejerskiftet. Så kan du måske også blive enig med sælger om diverse udbedringer.

Andre gode råd om el-sikkerhed

 • Få installeret et HPFI-relæ, hvis ikke du har et.
 • Test jævnligt dit HFI/HPFI-relæ. Mindst én gang om året.
 • Fastgør dine ledninger til væggen eller fodpanelet.
 • Få løse ledninger og stik væk fra børnehøjde.
 • Få udskiftet gamle installationskabler, hvor isoleringen er mørnet.
 • Undgå for mange el-apparater på samme stikkontakt.
 • Få udskiftet gamle, løse og slidte stikkontakter til nye med pillesikring.
 • Hold dig fra ulovlige indgreb. Hvis el bruges forkert, kan det være farligt for både mennesker, dyr og ejendele - og økonomisk hæfter du selv.
 • Spørg altid en fagmand, hvis du er i tvivl.
 • Husk røgalarmer i hjemmet.
Læs mere hos Sikkerhedsstyrelsen

Vil du vide mere?

billede

Find en elektriker


Kontakt en elektriker og hør mere om dine muligheder.

Find en elektriker

billede

El - hvad må jeg selv?


Bliv klogere på hvilke el-installationer du selv må foretage dig.

El - Hvad må jeg selv?

billede

LK FUGA


Få en stikkontakt der passer til din personlige stil.

Lauritz Knudsens designserier