topbanner billede

Nordjyder blæser på energien

Listen af fordele ved at energirenovere sit hjem er kilometerlang. Alligevel halter de nordjyske boligejere efter de andre landsdele, når det kommer til paratheden på at energirenovere hjemmet. Det er en af konklusionerne i Schneider Electrics årlige undersøgelse af danskernes holdninger til energieffektivisering.

Nordjyderne indtager en sidsteplads

Nordjyderne indtager en sidsteplads billede

Klimakrise, energikrise og en galoperende inflation. Der er nok udfordringer at forholde sig til for de danske boligejere, når det kommer til energisituationen i hjemmet.

En dokumenteret løsning til at gøre energiregningen mindre og grønnere er energirenovering og- optimering. Den løsning blæser de nordjyske boligejere dog på, fremgår det af en ny undersøgelse.

Den globale ekspert i energieffektivisering, Schneider Electric, foretager hvert år en omfattende undersøgelse af danskernes holdninger til energieffektivisering, og dette års undersøgelse viser at nordjyderne indtager en sidsteplads, når spørgsmålet går på, om energieffektivisering er relevant for dem. Blot hver tiende anser energieffektivisering for værende meget relevant.

Ifølge Thomas Andersen, der er Vice President hos Schneider Electric, er det et overraskende udfald.

Nordjyderne indtager en sidsteplads billede

”Energipriserne er på himmelflugt, så jeg håber faktisk, at denne energikrise kan motivere de nordjyske boligejere til at få gang i energioptimeringen af hjemmet. Selv mindre tiltag som at automatisere varme- og lysforbruget tæller i det store klimaregnskab – og i særdeleshed for boligejernes pengepung i disse tider. Nordjyderne plejer jo ikke at være blege for at spare der, hvor det er muligt,”


siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric

Alle andre landsdele er længere fremme

Alle andre landsdele er længere fremme billede

Ud fra spørgsmålet om energirenoveringens relevans står det ikke lige så grelt til i de andre dele af landet. Her svarer 25 procent fra hovedstaden, 22 procent fra Sjælland, 24 procent fra Syddanmark og 21 procent fra Midtjylland, at de anser energirenovering som meget relevant.

Selvom tallene er bedre end nordjydernes, er Thomas Andersen stadig ikke imponeret.

Alle andre landsdele er længere fremme billede

”Vi skal slet og ret have gang i en markant adfærdsændring hos danskerne i forhold til energirenovering. Det er på tide, at vi gør op med opfattelsen af, at det er ok at fyre for gråspurvene, og i stedet implementerer effektive tiltag inden for energioptimering. Den billigste og grønneste energi er den, vi ikke bruger – og løsningerne til energieffektivisering ligger klar. Danskerne skal blot gøre brug af dem. Og hos Schneider Electric står vi klar til at hjælpe de danske boligejere med at energioptimere deres hjem,”


siger Thomas Andersen fra Schneider Electric.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Schneider Electric Danmark. Den omfatter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år med enten en andels- eller ejerbolig. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.221 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, så undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.