Vigtig info: Målerklemmerækker

Sikkerhedsinformation ang. skillefunktionen i målerklemmerækker. Schneider Electric har desværre opdaget et kvalitetsproblem ved skillefunktionen i tre typer målerklemmerækker produceret fra 2005 til 2010. Kvalitetsproblemet medfører, at skillefunktionen i de berørte målerklemmerækker ikke må anvendes. Se en liste over de berørte produkter her.

Sikkerhedsinformation ang. skillefunktionen i målerklemmerækker

NB. Bemærk venligst, at vi på baggrund af analyser af returnerede produkter har kunnet udelukke produkter med en datomærkning startende med 4.

Baggrund
Da denne sikkerhedsinformation blev udsendt første gang, var dataene omkring produkter produceret i 2004 meget begrænsede, og det blev derfor besluttet at inkludere produkter med datomærkning startende med 4 i sikkerhedsinformationen. Med baggrund i de seneste analyser af returnerede produkter, kan målerklemmerækker produceret i 2004, dvs. med en datokode, der starter med 4, frikendes.

Dette betyder, at Schneider Electric ikke yder kompensation for udskiftninger af målerklemmerækker med en datomærkning, der starter med 4, efter d. 1. oktober 2012. Såfremt I har skiftet målerklemmerækker med en datomærkning startende med 4, bedes disse indsendt til os senest 30. september 2012, for at vi kan udbetale kompensation for jeres arbejde inden tidsfristen udløber. Bemærk dog, at der ikke er en tidsfrist på udbetaling af kompensation for udskiftning af målerklemmerækker med datomærkninger, der starter med 5, 6, 7, 8, 9 og 0.

Kvalitetsproblemet: lavere brudstyrke i skillefunktionen
Problemet består i en ukorrekt udført hærdeproces, som medfører lavere brudstyrke i skillefunktionens skiver end specificeret. Derfor kan skiverne knække, når skillefunktionen anvendes og i værste fald genetablere den elektriske forbindelse efter, at elektrikeren har konstateret, at installationen er spændingsløs.

Det er vigtigt at påpege, at der ikke er nogen risiko for private forbrugere, da risikoen først opstår, når skillefunktionen anvendes. Der er ligeledes ikke registreret nogen ulykker eller tilløb til ulykker i forbindelse med dette kvalitetsproblem.

Sikkerhedsinstruks – brug ikke skillefunktionen
For at eliminere risikoen for stød, anbefaler Schneider Electric, at skillefunktionen ikke anvendes. I de tilfælde hvor en anvendelse af skillefunktionen er nødvendig, skal der foretages en udskiftning af målerklemmerækken.

For de nærmere procedurer for denne udskiftning kontakt den direkte hotline hos Teknisk Support på 4420 7102.

Hjælp hinanden – brug klistermærkerne
Hvis du har mulighed for det, beder Schneider Electric alle installatører og elektrikere udskifte de berørte målerklemmerækker. Såfremt dette ikke er muligt, vil vi bede jer opsætte et klistermærke på berørte målerklemmerækker. På den måde hjælper alle i branchen hinanden med at mindske risikoen for, at nogle får stød. Se nærmere om påsætning af klistermærker her.

Du kan bestille klistermærkerne gratis på vores bestillingsside (se nederst på siden).

Download samlet sikkerhedsinformation i pdf-format
Download den samlede sikkerhedsinformation her (pdf).

Følgende 3 typer af målerklemmerækker er omfattet af sikkerhedsmeddelelsen, såfremt nedenstående 3 kriterier alle er opfyldt.

1. kriterium

Målerklemmerækker med følgende typenumre:

AAK169A0446 – El nummer: 10 16 010 368 – EAN13: 5 703 302 092 029
AAK169A1114 – El nummer: 10 16 008 228 – EAN13: 5 703 302 027 328
AAK169A1144 – El nummer: 10 16 008 079 – EAN13: 5 703 302 027 458

2. kriterium

Produceret i perioden 2005 til 2010 (Første ciffer i datokoder er: 5, 6, 7, 8, 9 eller 0)

Nedenfor ses hvorledes datomærkningen aflæses.

Målerklemmerækker berørt af kvalitetsproblemet identificeres ved datomærkning på siden.


Datomærkningen læses således:
Ciffer 1 er sidste tal i året
Ciffer 2 og 3 er ugenummer
Ciffer 4 er ugedagen


5024 = 2005, uge 2, torsdag
9034 = 2009, uge 3, torsdag


Alle datomærkninger, der starter med 5,6,7,8, 9 eller 0 er berørte af kvalitetsproblemet.


3. kriterium

Skruerne i terminalerne L1, L2 eller L3 IKKE er af typen guldkromat.

3. kriterium3. kriterium

Produkter med blåkromatskruer er omfattet, og skal skiftes hvis datokoden begynder med: 5, 6, 7, 8, 9 eller 0. Produkter med guldkromatskruer er, efter denne opdatering, ikke længere omfattet – og skal derfor IKKE skiftes.


Sådan ser du, om målerklemmerækken ikke er berørt af kvalitetsproblemet:

Sådan ser du, om målerklemmerækken ikke er berørt af kvalitetsproblemet:Målerklemmerækker produceret efter august 2010 er IKKE berørt af kvalitetsproblemet. Disse målerklemmerækker er påtrykt
en datomærkning med år-måned-dag øverst på produktet.

 

 

 


Download informationen om berørte produkter i pdf-format

I de fleste tilfælde leveres målerklemmerækker som en del af komplette målertavler.

Anvendt klemmerække: 169A0446

klemmerække 169A0446Produkt:
Typenummer: 169A4406
EL nummer: 10 16 010 384
EAN13: 5703302092043

Beskrivelse:
(LYSEGRÅ) Gruppe- og målertavle udvendig målertavle. UM-ie for individuel elektronisk måling.

Anvendt klemmerække: 169A0446

Klemmerække 169A0446Produkt:
Typenummer: 169A6406
EL nummer: 10 16 010 397
EAN13: 5703302092050

Beskrivelse:
(HVID) Gruppe- og målertavle udvendig målertavle. UM-ie for individuel elektronisk måling.

Anvendt klemmerække: 169A1114

Klemmerække 169A1114Produkt:
Typenummer: 169A1011
EL nummer: 10 16 008 121
EAN13: 5703302027175

Beskrivelse:
Målerskab planforsænket udendørs IM-l for ledningstilslutning.

 

Anvendt klemmerække: 169A1114

Klemmerække 169A1114Produkt:
Typenummer: 169A5005
EL nummer: 10 16 009 418
EAN13: 5703302071291

Beskrivelse:
Gruppe- og målertavle planforsænket målertavle PME150-l for ledningstilslutning.

 

Anvendt klemmerække: 169A1114

Klemmerække 169A1114Produkt:
Typenummer: 169D1105
EL nummer: 10 16 008 891
EAN13: 5703302028295

Beskrivelse:
(LYSEGRÅ) Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-l for ledningstilslutning.

 

Anvendt klemmerække: 169A1114

Klemmerække 169A1114Produkt:
Typenummer: 169D1305
EL nummer: 10 16 010 656
EAN13: 5703302123433

Beskrivelse:
(HVID) Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-l for ledningstilslutning.

 

Download de berørte typenumre i pdf-format her

Sådan skal klistermærket påsættes på målerklemmerækker af type 169A0446:

Sådan skal klistermærket påsættes på målerklemmerækker af type 169A0446På målerklemmerækken af type 169A0446 skal klistermærket sættes fast imellem slidsen på den ene side, føres henover skruerne i skillefunktionen, og sættes tilsvarende fast i slidsen på den modsatte side.

 

 

Sådan skal klistermærket påsættes målerklemmerækker af type 169A1114/169A1144:

Sådan skal klistermærket påsættes målerklemmerækker af type 169A1114/169A1144På målerklemmerækker af type 169A1114/169A1144 skal klistermærket sættes fast på den en side, føres henover skruerne i skillefunktionen, og sættes fast på målerklemmerækkens anden side.

 

 

Sådan skal klistermærkerne sidde:

Sådan skal klistermærkerne sidde

Download informationsark om påsætning af klistermærkerne i pdf-format

Du kan bestille klistermærkerne på Mit LK under brochure- og katalogbestilling (kræver oprettelse af gratis Mit LK-bruger).

 

Ved opsætning af klistermærke, yder vi en kompensation på kr. 200,- ekskl. moms, såfremt du indsender dokumentation og faktura.

Ved udskiftning af målerklemmerække, er kompensationen på kr. 750,- ekskl. moms, ligesom vi sender dig en ny målerklemmerække af samme type, såfremt du indsender dokumentation, målerklemmerække og faktura.

Procedure
1. Ring til Teknisk Support på telefon 44 20 71 02.
2. Du får herefter et reklamationsnummer og oplysninger til faktura.
3. Indsend dokumentation, faktura og evt. udskiftet målerklemmerække til os efter anvisning fra Teknisk Support.

NB. Bemærk venligst, at vi på baggrund af analyser af returnerede produkter har kunnet udelukke produkter med en datomærkning startende med 4.

Baggrund
Da denne sikkerhedsinformation blev udsendt første gang, var dataene omkring produkter produceret i 2004 meget begrænsede, og det blev derfor besluttet at inkludere produkter med datomærkning startende med 4 i sikkerhedsinformationen. Med baggrund i de seneste analyser af returnerede produkter, kan målerklemmerækker produceret i 2004, dvs. med en datokode, der starter med 4, frikendes.

Dette betyder, at Schneider Electric ikke yder kompensation for udskiftninger af målerklemmerækker med en datomærkning, der starter med 4, efter d. 1. oktober 2012. Såfremt I har skiftet målerklemmerækker med en datomærkning startende med 4, bedes disse indsendt til os senest 30. september 2012, for at vi kan udbetale kompensation for jeres arbejde inden tidsfristen udløber. Bemærk dog, at der ikke er en tidsfrist på udbetaling af kompensation for udskiftning af målerklemmerækker med datomærkninger, der starter med 5, 6, 7, 8, 9 og 0.

Download dokumentationsark
Download dokumenationsarket i pdf-format her

Download ovenstående information om økonomisk kompensation i pdf-format her