Antibakterielle kontakter

Infektionssygdomme kan brede sig via bakterier på steder, hvor vi er i fysisk kontakt med noget, andre mennesker også har haft kontakt med – for eksempel afbrydere og stikkontakter.

Det koster milliarder af kroner - både i form af udgifter til hospitalsindlæggelser og lægebehandling, samt i form af tabt arbejdsfortjeneste.

Derfor fås flere af de populære Lauritz Knudsen designserier med antibakterielle overflader – lige til at udskifte med de eksisterende overflader.

Antibakterielle kontakter gør det let, billigt og sikkert for dig at sørge for, at afbrydere og stikkontakter ikke medvirker til spredning af bakterier og sygdomme.

Overfladen på kontakterne er belagt med en unik, bakteriedræbende lak, som virker hurtigt og effektivt mod en lang række sygdomsfremkaldende bakterier.

Den bakteriedræbende belægning på Lauritz Knudsens designserier, sætter helt nye standarder på området:

  • Fordi overfladen virker hurtigt på flere af de mest udbredte typer bakterier - langt hurtigere end andre antibakterielle teknologier. Ved en praksisrelateret test blev en stor del af de sygdomsfremkaldende bakterier dræbt allerede inden for de første 15 minutter.
  • Fordi de antibakterielle produkter har en levetid, som er helt unik. Beregninger og test har vist at den antibakterielle effekt virker i hele kontaktens levetid, som erfaringsmæssigt er ca. 30 år.

Testet af Rigshospitalet
Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed har testet den antibakterielle belægning og været med under udviklingen af produktet:

"Vores tests viser, at denne antibakterielle belægning virker hurtigt og effektivt på en del af de sygdomsfremkaldende bakterier, som kan overføres via hænderne.

For en del bakterietypers vedkommende har belægningen dræbt bakterierne allerede inden for 15 minutter".

Leif Percival Andersen,
Head of Infection Control, Rigshospitalet

Bevist effekt
Antibakterielle kontakter fra Lauritz Knudsen har en bevist effekt over for en lang række sygdomfremkaldende bakterier: E Coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoninae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella cholerasius, Salmonella enteritidis, Legionella, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium funiculosum DSM, Paecilomyces variotii DSM 1963, Gliocladium virens DSM 1963, Chaetomium globosum DSM 1962 samt diverse alger.

Det er kun en mindre del af kontakten, du skal udskifte, for at opnå den antibakterielle effekt: Tangenter, rammer, afdækninger og underlag. Det er ganske let - alle de løse dele kan let klikkes af og udskiftes med nye antibakterielle alternativer.

Den antibakterielle belægning på kontakterne er ikke umiddelbart synlig. Vi har valgt at vise b’et, som står for '÷ bakterier', på bagsiden af vores tangenter, rammer, afdækninger og underlag, så de let kan identificeres.

Du kan bevare det kendte design
Antibakterielle kontakter i FUGA-design
Vores kendte Lauritz Knudsen designserier  leveres alle med den antibakterielle overflade i farven hvid.

Antibakterielle kontakter

Foruden deres antibakterielle virkning er kontakterne unikke, fordi de er uskadelige over for både mennesker og dyr. Der er ingen udledning til miljøet, da de virksomme stoffer er indkapslet i overfladen.

Overfladens additiver er godkendt af sundhedsmyndigheder over hele verden og figurerer på en række positivlister over godkendte kemiske stoffer i både Europa, USA og Asien.

Overfladens additiver er således godkendt af sundhedsmyndigheder over hele verden
Overfladens additiver overholder følgende standarder og direktiver:
> Safety of toys (European Norm I EN71, part 3)
> Europe Food Contact (EU-directive 2002/72/EC)
> USA Federal Food, Drug and Cosmetic Act (21 CFR)
> EU-forordning for stoffer med levnedsmiddelkontakt
> Øko-tex standardens fire klasser
> EU’s legetøjsdirektiv
> JIS Z 2801 – belægningens effekt overgår langt kravene hertil

Additiverne optræder ikke på nogen negativlister, men er opført på følgende landes kemikaliefortegnelser og positivlister:
> Canada: DSL/NDSL
> USA: TSCA og FDA’s positivliste
> Europa: ELINCS/EINECS
> Australien: AICS
> Kina: NEPA
> Japan: ENCS
> Korea: ECL