topbanner billede

Om el-installationer

billede

Grundlæggende består en el-installation af to elementer, nemlig stærkstrømsinstallationen og kommunikationsinstallationen.

Stærkstrømsinstallationen

Stærkstrømsinstallationen bliver også bliver kaldt for lys- og kraftinstallationen. Denne el-installation sørger for strøm til lys og for kraft til de elektriske apparater i boligen. I nyere boliger er stærkstrømsinstallationen i nogle tilfælde styret af en såkaldt "intelligent installation".

Stærkstrømsinstallationen har fire hovedfunktioner:

  • Måling af strøm
  • Sikring mod fejlstrøm, overbelastning og kortslutning
  • Fordeling af strøm
  • Brug af strøm
billede

Måling af strøm
Fra forsyningsselskabet ledes strømmen ind i boligen til el-måleren, der måler el-forbruget. Fra el-måleren ledes strømmen til el-tavlen.

Sikring mod fejlstrøm, overbelastning og kortslutning
De vigtigste komponenter i el-tavlen er fejlstrømsafbryderen og gruppeafbryderen. Fejlstrømsafbryderen, der også er kendt som en HFI- eller HPFI-afbryder, beskytter personer og dyr mod farlige fejlstrømme fra elektriske apparater og installationer. Fejlstrømsafbryderen afbryder straks strømmen, hvis den pga. en fejl i et apparat eller i installationen bliver ledt til jord f.eks. via et menneske.

Fordeling af strømmen
Strømmen fordeles via kabler fra de enkelte grupper i gruppetavlen til de enkelte rum i boligen.

Brug af strømmen - stikkontakter
Når du bruger strøm i din bolig f.eks. til en lampe eller til et elektrisk apparat, bruger du strømmen fra en stikkontakt eller et lampeudtag. Stikkontakter findes både med og uden afbryder. Når der bygges i dag, er det et lovkrav, at der i beboelsesrum er mindst en stikkontakt for hver 4 m2 påbegyndt gulvareal (gælder dog ikke for køkkener og badeværelser). Desuden skal stikkontakterne være jævnt fordelt i rummet.

Om jordforbindelse
Stikkontakter kan være med og uden forbindelse til jord. Stikkontakter med jord har tre huller, mens stikkontakter uden kun har to. Jordforbindelsen giver ekstra sikkerhed. Eventuelle fejlstrømme bliver oftest ført til jord via jordlederen og ikke gennem en person.

Hvis du bruger forlængerledninger, skal du være opmærksom på, at der kun er jordforbindelse, hvis du bruger trebenede stik og ledninger med jordforbindelse hele vejen igennem. Det er altså ikke nok at sætte det trebenede stik fra computeren i stikdåse med tre huller, hvis stikproppen for enden af ledningen kun har to ben.

Kommunikationsinstallationen
Kommunikationsinstallationen omfatter de forskellige signaler, der er i en moderne bolig, og som er næsten lige så svære at undvære som lys og kraft. Det er signaler til f.eks. tv og netværk.

 

Rengøring og vedligeholdelse af el-installationer

Læs om rengøring her.