Øgede krav til elektriske installationer

Elektriske installationer – Øgede krav for at forhøje personsikkerhed samt sikkerheden for installation og udstyr.

Reglerne i den gamle Stærkstrømsbekendtgørelse - Afsnit 6 - Elektriske installationer er nu afløst af installationsreglerne i DS-håndbog 183 (HD 60364-serien) fra Dansk Standard.

Tanken bag skiftet er bl.a. af gøre de danske regler mere internationale. Desuden er der øgede krav for at forhøje personsikkerhed, samt sikkerheden for installation og udstyr. Nogle af de ændrede krav ses nedenfor.

I dag er det - efter en overgangsperiode på to år - udgaven fra 2017 der pr. 1/7-2019 som minimum skal opfyldes. Også de to senere udgaver af DS-håndbog 183 fra henholdsvis 2018 og 2019 kan anvendes.

Udpluk af ændrede krav:

1)    DS_HD 60364-5-531.  
Kapitel 531: En fælles forsyningskreds må ikke afbrydes af én HPFI, der afbryder
alle grupper. Derfor skal grupperne opdeles på mindst to HPFI (RCD eller RCBo).
Således undgås at alt lys forsvinder ved en HPFI-udkobling.

 

2)    DS_HD 60364-4-443. Kapitel 443: Beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse
og koblingsoverspændinger SPD (Surge Protection Device), et krav i mange tilfælde.

  • Krav i en lang række af bygninger; bl.a. lægebehandlingsfaciliteter, bygninger med offentlige serviceydelser og kulturarv, it-centre, museer, hoteller, banker, industrier, handel, landbrug, samt steder med et stort antal personer, fx store bygninger, kontorer, skoler.
  • Ved andre bygninger skal en risiko-analyse afgøre om SPD er nødvendig.  
  • Ved enfamiliehuse skal der enten foretages en økonomisk vurdering eller en
    risiko-analyse.

 

3)    DS_HD 60364-4-42
Kapitel 532.6: AFDD (Arc Fault Detection Device / Gnistdetektering) er anbefalet i Installationsreglerne. En AFDD detekterer gnister både ved parallel fejl (fase til nul eller fase til jord) og ved seriel fejl (fejl i serie med belastningen).

 

4)    DS_HD 60364-5-52. Afskaffelsen af 75%-reglen og nye krav til kabeloplægning vil i flere tilfælde afstedkomme større kabelstørrelse og øgede krav til føringsveje.
Desuden er der øget krav om dokumentation.

 

5)    DS_HD 60364-7-722. Del 7-722:– Forsyninger til elkøretøjer.
Laderen skal have sin egen RCD.

  • Nyt lovforslag: Fra 10. marts næste år skal der i alle større nybyggerier etableres et antal ladestandere til elbiler eller forberedes etablering af ladestandere,
    Samme krav til eksisterende bygninger følger efter i 2025.
  • Parkeringspladser: Ved nyopførte erhvervsbygninger og ved erhvervsbygninger, der gennemgår en større ombygning og har mere end 10 parkeringspladser, skal etableres én ladestander, samt at der for hver femte P-plads skal etableres kabelforberedelse.

(Klik her for at se produkterne i skemaet: Bolig: R9R02440, R9D21610, R9D21613 S/M Bygning: A9R43640, A9R43740, A9R83740 L/XL Bygning: A9Z21440, A9Z21463, A9Z24440 Alle, RCCB EV: A9Z51225, A9Z51440 Bolig: A9L15693 S/M/L/XL Bygning: A9L20600, A9L40600 Alle AFDD: A9FDB610, A9FDB613, A9FDB616)