Installationer til virksomheder

I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen. Fælles for de mange krav er, at de kan opfyldes ved hjælp af flere forskellige lysstyringsløsninger. Med den grønne kontakt kan vi nu også sikre, at stikkontakterne slukkes, når man har forladt bygningen.

Ved at styre en del af bygningernes stikkontakter med et ur undgås standby-forbrug i perioder, hvor bygningen alligevel ikke bruges. Lauritz Knudsens energisbesparende løsninger installeres enten i de allerede eksisterende el-installationer, når de udskiftes, eller når der bygges helt nyt.

Installationerne kan udføres enten som traditionelle eller som intelligente. Fælles for alle løsninger er, at et ur automatisk tænder og slukker for stikkontakterne med det grønne symbol. Og uanset valg af løsning er resultatet det samme: Lavere udgifter og mindre miljøbelastning med den grønne kontakt.

En investering i grønne kontakter betaler sig hurtigt ind
Herunder kan du se et helt konkret eksempel på, hvor hurtigt løsningen betaler sig.

Udgangspunkt er en gennemsnitsvirksomhed med ca. 240 ansatte i et kontormiljø. Det betyder, at de har working stations, printerrum, møde-lokaler og køkkener, som efter arbejdstid står og sluger el til standby-funktionen til ingen verdens nytte.


Investering med den grønne kontakt:                 180.000 DKK

Tilbagebetalingstid:                                                 3 år

Besparelse pr. år:                                                    60.000 DKK

Total besparelse på 10 år+:                                   600.000 DKK

+ Beregning er på baggrund af nuværende energi priser.

 

En fornuftig investering - både på kort og lang sigt

Eksempel på investering i den grønne kontakt