1. I bunden af enheden, findes skrueløse klemmer for RS485 og RS232 kommunikation, samt 24 V DC spændingsforsyning. KNX bussen tilsluttes via rød/sort buskonnektor. I toppen findes ethernet tilslutning, samt USB port og 2 stk. LED indikatore.
  Varenummer
  LSS100200
  EL nummer
  1026002447
  EAN Nummer
  3606480715723
  Varegruppe
  26.99
  Katalog
  Side 392 (Årgang 2016)
 1. Mærkespænding:
  24 V DC
  Egetforbrug:
  2 W
  Interface:
  1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS485 (inkl. 47 kO polariseringsmodstand) 1xRS-232, 1xUSB
  KNX bustilslutning::
  Buskonnektor, sort/rød.
  Tilslutningsklemmer:
  Skrueløs, 0.5 mm² – 1.5 mm²
  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til 45 °C
  Fugtighed:
  Max. 93 % RH, ikke kondenserende
  Mål: BDH:
  90 x 52 x 58 mm
  BACnet Tags:
  Max. 500 tags
 1. Vejledning

  Manual

 1. Intelligente styresystemer

  LK IHC Control®

  Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control® Alarm konceptet).

  LK IHC Bolig®

  Et koncept, der dækker over salg og installation af LK IHC Control® og LK IHC Net® som pakkeløsninger til nyinstallationer og totalrenoveringer.

   

  LK IHC® Wireless
  Et installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Systemet giver installatører og kunder adskillige fordele.

   

  LK IHC Net® Basic
  Boligens basisinstallation til data, telefon og radio/tv.

   

  LK IHC Net®
  Boligens fremtidssikrede netværk til pc, telefon,
  radio/tv og multimedier.

   

  Schneider Electric KNX
  Systemet er baseret på den verdensomspændende åbne standard KNX. Systemet er busbaseret og er velegnet til større installationer.

   

  Download hele afsnittet med produkter her. 
  Filen er gemt som pdf og forudsætter du har acrobat reader på din pc.

  IHC Control® - systembeskrivelse

   

   

   

  IHC Control er et styresystem til boligens elektriske installationer og installationer som f.eks. alarm installation og varmestyring.

  Navnet IHC® er en forkortelse for Intelligent House Concept. Med denne forkortelse menes:

  Intelligent: Systemet kan programmeres så det selv kan træffe afgørelser på basis af input som f.eks. betjeningstryk, tidspunkter, temperaturer, bevægelsesmeldere, læksensorer mv.

  House: Systemet er primært beregnet til boliger, institutioner og mindre virksomheder.

  Concept: Systemet omfatter mere end komponenter og programmering. Det er en komplet løsning til installation, programmering, dokumentation og brugergrænserflade til intelligente systemer.

  IHC Control - Højdepunkter
  IHC Control systemet er udviklet af Lauritz Knudsen og kom på markedet i 1992. I dag er IHC Control suverænt Danmarks førende intelligente installationssystem med mere end 50.000 installationer. Nedenfor er vist udvalgte højdepunkter.

  1992

  Introduktion af IHC Control med TermIHC Controller

  1998

  IHC BusLink Master og Gate til større IHC Control installationer

  2001

  IHC Visual software og Controller

  2001

  IHC Voice modem

  2003

  IHC Viewer

  2006

  2 nye Controllere: Begge Controllere har adgang via netværk og mulighed for kommunikation med IHC Wireless komponenter. Internetversion med indbygget Viewer.

  2008

  IHC varmestyring

  2010

  IHC Bolig koncept

  2011

  IHC Remote App til Android og iPhone

  2012

  SMS Modem, SMS Remote App til Android og iPhone, IHCTablet til iPad

  Hvad kan man med IHC Control?
  Med IHC Control kan man styre alle boligens elektriske installationer. Men IHC Control kan mere end det. IHC Control kan udføre opgaver som man normalt ikke forbinder med elektriske installationer, f.eks. inden for varmestyring, alarm og overvågning. Netop mulighederne for at kombinere disse områder med boligens elektriske installationer giver IHC Control dets unikke anvendelsesmuligheder.

  På figuren er vist et hus med IHC Control. Til huset er der programmeret forskellige funktioner:

  Alarmer: I huset er der opsat alarmer for røg, vand og indbrud. Når disse alarmer aktiveres udsendes en lyd fra en lydgiver og alt lys i huset blinker. Her-udover afsendes en email til ejeren. I tilfælde af indbrud ringer systemet også op til en alarmcentral.

  Lys scenarier: Forud definerede belysninger for hjemmebiograf, arbejdsbelysning, rengøring, hyggebelysning. Disse kan aktiveres med betjeningstryk eller med en fjernbetjening.

  Sluk alt: Ved tryk på en knap kan udvalgte strømudtag slukkes, så man er sikker på at “alt” er slukket når man forlader hjemmet.

  Udvalgte funktioner kan styres over internettet:

  F.eks. kan man tænde for varmen i opholdsrummet med en email.

  Apparater med et højt standby forbrug slukkes automatisk i tidsrummet 24.00-07.00. Man kan manuelt overstyre denne funktion med tryk på en knap. Udover at gavne miljøet kan en typisk familie spare penge ved at begrænse elforbruget til apparater med standby funktion.

  Udvalgte radiatorer styres af IHC Control så de tænder kl 5:00 om morgenen og natsænkes kl. 24:00 om aftenen eller i ferien.

  IHC Control systemet kan programmeres “fra bunden” så de viste eksempler er kun et udpluk af hvad der kan lade sig gøre.

  Besøg vores “demohus” på internettet
  På vores hjemmeside har vi lavet et “3D-univers” hvor du navigerer rundt i et 3D-hus, der har IHC Control. Du kan her se flere eksempler på anvendelser af IHC og læse mere om produkterne. Du kan også selv prøve at styre en IHC installation - endda med din egen smartphone - og se resultatet direkte på skærmen.
  Adressen er http://3d.lk.dk.

  Sådan virker IHC Control
  Her er kort vist hvordan IHC Control virker. Som eksempel forstiller vi os at brugeren trykker på et betjeningstryk, som tænder lyset i badeværelset og starter en ventilator. Ventilatoren kører i 3 minutter efter lyset er slukket.

   

  Situationen er vist ovenfor.

  1. Inputmodul
   Når brugeren trykker på betjeningstrykket registreres trykket af et inputmodul. Resultatet sendes videre til Controlleren som et datasignal.
  2. Controller
   Controlleren modtager signaler fra det tilsluttede inputmodul. Når knappen 'Tænd' aktiveres ude i installationen (går ON) udføres kommandoer i Controlleren. Tilsvarende udføres kommandoer når 'Sluk' knappen aktiveres og når timertiden, som holder rede på efterløbstiden, har talt ned til nul. Disse kommandoer udgør tilsammen en såkaldt funktionsblok. Funktionsblokken er vist nedenfor:


  3. Outputmodul
   I programmeringen ovenfor tændes og slukkes 'Lys' og 'Ventilator' forskellige steder. Dette sker med kommandoer som Lys = OFF, Ventilator = ON osv. Rent fysisk udføres disse kommandoer ved at Controlleren sender status på udgange ud til outputmoduler via et datasignal. Når en udgang ændrer status, sættes et relæ i outputmodulet.

  Ovenstående viser nogle karakteristiske kendetegn ved IHC Control:

  • IHC Control er hændelsesstyret, dvs. at der skal ske en hændelse i systemet, før der udføres en eller flere kommandoer. Hændelser kan godt være genereret internt i Controlleren, f.eks. timeren i eksemplet, der tæller ned til nul. Hændelsen kan også være modtagelse af en SMS eller email.
  • l behandling af signaler sker i en Controller. Der kan godt være flere Controllere i et IHC Control system, men signalet skal behandles i mindst én af dem. Alle enheder kommunikerer direkte med en Controller, og IHC Control siges derfor at have en stjerneformet topologi.

  Hardware
  Vi vil i det følgende beskrive hvordan IHC Control virker, og hvilke komponenter, der findes i systemet.

   

  For at IHC Control kan tænde og slukke udgange, skal systemet benytte nogle komponenter der...

  • leverer input til systemet (betjeningstryk, PIR mv.)
  • omformer signalet til en forståelig form for Controlleren (inputmodul)
  • behandler signalet (Controller)
  • modtager resultatet fra Controlleren og konverterer det til videre brug (outputmodul)
  • leverer resultatet til brug i installationen (strømudtag, stikkontakter, lampeudtag mv.).

  De fleste komponenter i IHC Control udfører flere af disse funktioner i en og samme komponent.

  Tidligere blev komponenterne opdelt i inputmoduler, Controller, og outputmoduler. Alle disse komponenter havde det tilfælles, at de var placeret i en gruppetavle. Med introduktion af forskellige nye komponenter, især IHC Wireless, er denne opdeling ikke så relevant længere. I stedet behandles fortråede og IHC Wireless komponenter hver for sig.

  Fortråede komponenter

  Controller

  Controlleren er den centrale komponent i systemet. Det er Controlleren, der styrer installationen ved at
  slukke og tænde udgange og regulere lysniveauet. For at udføre disse opgaver indeholder Controlleren et program opbygget af funktionsblokke. Funktionsblokkene laves eller hentes ind i programmet IHC Visual, som leveres sammen med Controlleren. Disse funktionsblokke afgør virkemåden af installationen.
  Det er muligt at tilgå Controlleren over internettet via en grafisk brugergrænseflade, som man selv kan opbygge med software, der følger med Controlleren. Det er bl.a. muligt at kommunikere og styre el-installationen via emails og sms. Endvidere kan Controlleren fjern-supporteres over internettet.

  Controllerens kommunikation med omgivelserne:

  • Datalinjer: Benyttes til at kommunikere med in- og outputmoduler.
  • Trådløs kommunikation: Benyttes til at kommunikere med IHC Wireless komponenter.
  • RS485: Benyttes til at kommunikere med IHC Control modem.
  • Ethernet: Benyttes til direkte kommunikation med pc, datanet-værk og internet.
  • USB: Benyttes til direkte kommunikation med pc.

  Trådløs kommunikation
  Controlleren kan kommunikere med omgivelserne via radiobølger. Dette benyttes ved kommunikation med IHC Wireless komponenter.
  Man behøver ikke at bekymre sig om adresseringen af IHC Wireless komponenter på samme måde som man gør ved datalinjeprodukter. Adresseringen bliver automatisk håndteret af Controlleren når der oprettes forbindelse mellem Wireless komponenter og Controller. Oprettelse af forbindelse mellem Wireless komponenter og Controller kaldes linkning, og foregår fra IHC Visual.
  Det anbefales maksimalt at benytte 64 IHC Wireless enheder sammen med en IHC Controller. Dette sker af hensyn til en fornuftig responstid i IHC systemet. To Controllere kan ikke kommunikere trådløst med hinanden.
  Når en IHC Wireless komponent linkes til en Controller slettes al eksisterende programmering af Wireless komponenten. Komponenten kan derefter ikke linkes til andre Stand-alone IHC Wireless produkter produkter, uden at linkningen til Controlleren slettes.

  Regler for brug af IHC Wireless komponenter med IHC Control:
  1. En IHC Controller bør maksimalt forbindes til 64 IHC Wireless produkter
  2. En IHC Wireless modtager kan maksimalt indgå i 32 Scenarier
  3. Eksisterende programmering af IHC Wireless programmering slettes ved linkning til en email Controller.

  RS485
  Benyttes udelukkende til kommunikation med modem.

  Ethernet
  Controlleren er forsynet med en ethernet forbindelsen med standard RJ45 netværksstik. Det er placeret på undersiden af Controlleren, og er mærket LAN. Der er placeret en gul lysdiode over stikket, som lyser når der kommunikeres via forbindelsen. Ethernet forbindelsen benyttes ved overførsel af program mellem pc'er og Controller (dette kan også gøres via USB). Endvidere be-nyttes ethernet forbindelsen til at forbinde Controlleren til et lokalt netværk.

  USB
  Controlleren er forsynet med et USB-B stik på fronten. USB forbindelsen benyttes ved overførsel af program mellem pc'er og Controller.

   

  Inputmoduler

  Inputmodulets indgange er forbundet til installationens fortråede komponenter, f.eks. betjeningstryk, PIR sensorer, magnetkontakter osv.
  Inputmodulet registrerer om indgangene er ON eller OFF. Signalspændingen for et ON signal afhænger af indgangsmodulet. Der findes indgangsmoduler for 24 V og for 230 V signalspænding. Resultatet samles i et datasignal, som sendes videre til en Controller.

   

  24 V, 3 mA, 16 indgange 120B1011
  Input 24 V 24/3, er et specielt modul
  beregnet til opsamling af signaler fra svagstrømskontakter med lav gennemgangsmodstand f.eks. alarm PIR, termostater, magnetkontakter og andre signalgivere med langvarige sluttefunktioner OPUS 73 PIR LK nr. 507P2301 og FUGA PIR LK nr. 506D0308 kan ikke anvendes til dette inputmodul.
  230 V, 8 indgange 120B1012
  Input 230 V modulet anvendes som indgangsmodul for 230 V a.c. signaler fra sensorer og stærkstrømsbetjeningstryk til IHC systemet. Modulet er således særligt egnet i installationer, hvor betjeningstryk fra den eksisterende stærkstrøms-installation skal anvendes til betjening af et IHC system.
  24 V, 24 mA, 16 indgange 120B1010
  Input 24 modulet anvendes til opsamling af signaler fra svagstrømskontakter såsom betjeningstryk, termostater og lignende. I de fleste tilfælde anvendes LK nr. 120B1011.

  Outputmoduler

  Et outputmodul er forbundet til installationens strømudtag og signalgivere f.eks. lysdioder og lydalarmer mv. Et outputmodul modtager løbende datasignaler fra en Controller. Afhængigt af signalet sættes udgangene ON eller OFF. Spændings-niveauet, og den effekt som en udgang kan belastes med, varierer fra modul til modul.

   

   

  1-10 V. a.c. 120B1246
  Anvendes til styring af elektroniske komponenter, som f.eks. lysstofrørs-armaturer med elektroniske forkoblingsenheder eller LK's 1000W LR/600CR Dimmer.
  1-10 V converter 820B1224
  Kan ikke forbindes direkte til Controller. Denne komponent anvendes til styring af lysstofrørsarmaturer med IHC Wireless dimmere.
  24 V dc. med 8 udgange 120B1021
  Anvendes til kobling af 8 stk. 12-48 V d.c. belastninger f.eks. varmesænknings-elementer, telestater, lysdioder, kontrol-lamper og styresystemer.
  230 V, 10 A, 8 udgange 120B1020
  Anvendes til kobling af 8 stk. 230 V a.c. belastninger. De 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper af 4 relæer. Hver gruppe af relæer har fælles fasetilslutning. Der kan kobles en 10A gruppe-afbryder eller automatsikring til hver enkelt gruppe af relæer.
  400 V, 10 A, 8 udgange 820B1027
  Anvendes til kobling af 8 stk. 230 V a.c. belastninger. Alle 8 udgange er galvanisk adskilt fra hinanden. Der kan kobles en 10 A gruppeafbryder eller automatsikring til hver enkelt af relæerne. Den samlede belastning på modulet er 80 A. Da relæerne er adskilt fra hinanden med 400 V isolationsafstand, kan der tilsluttes forskellige faser, enten fra samme eller forskellige grupper.
  400 V, Bistabilt 820B1028
  IHC Output 400 Bistabilt, anvendes til kobling af 8 stk. 230V a.c. belastninger, der er styret af IHC-systemet, IHC IR Modtager eller IHC Inputmodul. IHC Output 400 Bistabilt, har 4 forskellige funktionsmuligheder. Disse funktioner vælges ved at stille rytterne på modulet.

  Et 1-10V output modul er anderledes end de øvrige outputmoduler: Dette modul benyttes til dæmpning af lysstofrør med HF forkobling samt 600CR/1000LR lysdæmper.

  Lysdæmpere

  Lysdæmpere (også kaldet dimmere) bruges til at regulere den afsatte effekt i en belastning.

  I dette afsnit behandles Lauritz Knudsens lysdæmpere til montering i tavler. Disse kaldes DIN-skinne lysdæmpere. Det er også muligt at lave lysdæmpning ved brug af IHC Wireless, se afsnittet ”LK IHC Wireless lysdæmpere”. DIN-skinne lysdæmpere kan både benyttes alene eller sammen med IHC Control.

  Når lysdæmperen benyttes sammen med IHC Control er lysdæmperen altid forbundet med Controlleren via et outputmodul. Outputmodulet giver de samme styresignaler til lysdæmperen, som man ville give den hvis man ville styre den direkte via styreklemmerne. Fordelen ved at benytte lysdæmpere sammen med IHC Control er at man kan lade lysdæmpningen indgå i den øvrige programmering som f.eks. ”sluk-alt”, scenarier mv. Endvidere kan man benytte typiske IHC Control faciliteter som fjernbetjening, modem mv.

  Princippet for brug af lysdæmpere i IHC Control er følgende: Signalet fra outputmodul kan både være en 24- eller 230 V styrespænding eller en sluttet strømkreds i forbindelse med 400 V outputmoduler. Fælles for signalerne er at de alle aktiveres med ON/OFF signaler i Controlleren.

  LK DIN skinne komponenter:

  350 CR
  120B1243
  Styrespænding: 24 V og/eller 230 V
  Belastning 25-350 W (omsk)/ 25-350 VA (kapacitiv)
  350 LR
  120B1242
  Styrespænding: 24 V eller 230 V
  Belastning 40-350 W/40-300 VA,
  cos f = 0,8
  400 UNI SA
  820B1234
  Styrespænding: 230 V
  Belastning 40-400 VA
  Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering. Benyttes fortrinsvis til løsninger uden IHC
  400 UNI SA/IHC
  820B1229
  Styrespænding: 12-30 V AC/DC eller 230 V
  Belastning 40-400 VA
  Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering

  1000 LR SA 820B1235

  Styrespænding: 230 V
  Belastning 60-1000 VA
  Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering. Benyttes fortrinsvis til løsninger uden IHC Controller
  1000 LR SA/IHC
  820B1231
  Styrespænding: 12-30 V AC/DC eller 230 V
  Belastning 60-1000 VA
  Dimmeren har knap med lys for lokal betjening og fejlindikering
  600 CR
  120B1247
  230 V potentialefri kontakt f.eks. fra IHC outputmodul 400 V
  Belastning 100-600 W (omsk)/100-600 VA (kapacitiv)
  1000 LR
  120B1244
  230 V potentialefri kontakt f.eks. fra IHC outputmodul 400 V
  Belastning 100-1000 W/100-1000 VA, cos f = 0,8

   

  I forbindelse med styringen. Med 350CR/350LR/400UNI kan man benytte 24V og 230V output moduler. Med 600CR/1000LR kan man udeluk-kende benytte 400V og 1-10V outputmodulet, hvor man benytter modulets potentialefri relæfunktion.

  Typisk vælger man at betjene lysdæmperen med et 1-tast eller 2-tast betjeningstryk som vist nedenfor foregår i Controlleren:

  Betjening Virkemåde
  1-Tryk F.eks. en fjederbelastet afbryder.
  Kort tryk: Tænder og slukker skiftevis lyset på sidste niveau
  Langt tryk: Regulerer skiftevis lyset op eller ned.
  2-Tryk F.eks. en ”bjælke” i et svagstrømstryk, hvor man kan trykke i højre og venstre side. Kort/[Langt] tryk
  Venstre side: Tænd(1)/[Regulerer op]
  Højre side: Sluk/[Regulerer lyset op/ned]
  (1) Tænder på sidst indstillede lysniveau.

  Strømforsyninger

  Der er to strømforsyninger til IHC Control på henholdsvis 15 W og 72 W.
  Normalt benyttes strømforsyningen på 72 W til at forsyne en typisk IHC Control installation i en gruppetavle. Strømforsyningen på 15 W benyttes normalt til decentral forsyning af enkelte komponenter. Strømforsyningen på 15 W må - i modsætning til 72 W modellen - ikke anvendes sammen med batteri backup.

  Det anbefales at strømforsyne hver IHC Controller og tilhørende komponenter med separat strømforsyning. Endvidere anbefales det at forbinde de enkelte komponenter i installationen direkte med strømforsyning, dvs. uden at sløjfe lederne.

  PIR følere (bevægelsesmelder)
  PIR følere benyttes til at detektere om der er personer eller dyr, der bevæger sig i et område. Dermed kan man gøre sin programmering afhængig af, om et område er benyttet eller ej. Dette kan benyttes i styring af lys, varme og ventilation, så der f.eks. kun er lys når der er personer til stede. Endvidere benyttes PIR'er til alarmsystemer.

  PIR følere til IHC Control sender en ON puls hver gang der registreres bevægelse. Nogle PIR følere har også et skumringsrelæ indbygget. Skumrings-relæet er ON når lysniveauet er under et vist niveau, som indstilles på skumringsrelæet.
  PIR følere til IHC Control har ikke indbygget timer (i modsætning til ”Stand alone” PIR). Timerfunktionen programmeres i stedet i IHC Visual.

  PIR til IHC Control med skumringsrelæ.

  Der findes 4 PIR følere til IHC Control:


  Lysegrå
  507D5311
  Hvid
  507D6311
  Koksgrå
  507D8311

  IHC Control® PIR 24 V LK FUGA
  Placering: Indendørs i normal afbryderhøjde.
  Skumringsrelæ: Ja, men ikke ført ud som udgang
  Detekteringvinkel: 90º
  Rækkevidde 10 m (25 ºC)
  Tilslutninger: 0 V, 24 V. Bevægelsesmelder.
  Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau.
  Indstillinger foregår med en tastesekvens på knap under afdækningen.


  Lysegrå
  507D5304
  Hvid
  507D6304
  Koksgrå
  507D8304

  IHC Control® PIR LK FUGA 24 V
  Placering: Indendørs, højt, placeret med frit udsyn.
  Skumringsrelæ: Ja
  Detekteringvinkel: 180º
  Rækkevidde 9 m (25 ºC)
  Tilslutninger: Terminal 1 = Bevægelsesudgang. Terminal 2 = 24 V. Terminal 3 = 0 V. Terminal 4 = Skumringsrelæ
  Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau, Dækningsområde (Venstre, højre eller 180º), Driftsform (bevægelse+lysniveau, kun bevægelse, puls)
  Når PIR er indstillet til at reagere på ”bevægelse og lysniveau” sender den kun ON-puls til ved bevægelse såfremt lysniveau er mindre end en indstillet værdi. Indstillinger foregår med drejepotentiometre under afdækningen.


  Lysegrå
  507D5304
  Hvid
  507D6304
  Koksgrå
  507D8304

  IHC Control® PIR LK FUGA 24 V
  Placering: Indendørs, højt,placeret med frit udsyn.
  Skumringsrelæ: Ja
  Detekteringvinkel: 180º
  Rækkevidde 9 m (25 ºC)
  Tilslutninger: Terminal 1 = Bevægelsesudgang. Terminal 2 = 24 V. Terminal 3 = 0 V. Terminal 4 = Skumringsrelæ
  Indstillingsmuligheder: Følsomhed, Lysniveau, Dækningsområde (Venstre, højre eller 180º), Driftsform (bevægelse+lysniveau, kun bevægelse, kun bevægelse, puls)
  Når PIR er indstillet til at reagere på ”Bevægelse og lysniveau” sender den kun ON-puls til ved bevægelse såfremt lysniveau er mindre end en indstillet værdi. Indstillinger foregår med drejepotentiometre under afdækningen.


  120B1261

  IHC Control® Alarm PIR 12 V/120 C Potentiometrene er her placeret på toppen af PIR'en.
  Denne PIR benyttes udelukkende til alarmformål. Den er beregnet til montering i hjørner, og er mere træg i reaktionen end de øvrige PIR følere, for at undgå falsk alarm.

   

  Skumringsrelæ
  Disse komponenter detekterer lysniveau og konverterer målingerne til ON/OFF tilstande til videre brug i IHC Control systemet. Skumringsrelæet er ON, når det er mørkt mens solsensoren er ON når det er lyst. Udgangene forbindes til et 24 V inputmodul.
  Lysniveauet hvor produkterne skifter mellem ON og OFF kan indstilles på produkterne.

  120B1301

  Skumringsrelæ standard


  Produktet har på forsiden en potentiometerknap til justering af den lux-værdi, som det omgivende lys skal ned under, før lyset tændes. Niveauet kan indstilles i området 2-200 lux.

   


  820B6305 Hvid
  820B5305 Lysegrå
  820B8305 Koksgrå

  LK IHC Control® solsensor
  Denne solsensor forbindes ikke til et inputmodul, men benyttes direkte sammen med produkterne
  1-10 V IHC Control output modul
  IHC Control Dimmer 1000 LR
  IHC Control Dimmer 600 CR
  Produkterne kan benyttes til fuldautomatisk lysstyring.
  Man kan både sætte produkterne op med og uden Controller.

   

  IR komponenter
  IR komponenter kommunikerer ved hjælp af infrarøde stråler. I IHC Control kan IR komponenter benyttes til fjernbetjening af systemet. Komponenterne består af fjernbetjeninger og modtagere. En IR fjernbetjeningen rettes mod den IR modtager, som skal modtage signalet. Der placeres typisk IR modtagere så hele installationen er dækket. I modsætning til IHC Wireless, hvor et tryk har samme funktion i hele installationen, kan man med IR fjernbetjeninger gøre et tryk på fjernbetjeningen afhængig af hvor i boligen trykket aktiveres, dvs. hvilken IR modtager der modtager signalet.

  Man kan benytte flere IR modtagere for at opnå en bedre dækning.
  Man kan serieforbinde op til 8 IR modtagere knyttet til
  samme datalinie på Controlleren.

  Der findes to IR sendesystemer som benyttes til IHC Control, LK og B&O. I dag benyttes kun B&O. Med B&O sendesystem kan nyere B&O fjernbetjeninger bruges til at betjene IHC Control systemet.

  IR modtagere findes i både LK OPUS og LK FUGA designserie.

  Sende-system FUGA

  OPUS

  Fjernbetjening
  LK
  +
  B&O

  Lysegrå
  506D5501
  Hvid
  506D6501
  Koksgrå
  506D8501  Hvid/Lysegrå
  507N0036


  4-tryk 506D0104
  8-tryk 507D0008

  Alarm komponenter
  Med IHC Control kan man lave omfattende alarmsystemer. Som eksempler på alarmer kan nævnes:

  • Overfaldsalarm. F.eks. en knap på fjernbetjeningen er programmeret til at melde overfald, når den holdes nede i mere end 3 sek. Herefter aktiverer IHC Control en intern lydgiver og alt lys i boligen begynder at blinke for at stresse overfaldsmanden. Samtidig ringer voice modemet op til en alarm central.
  • Indbrudsalarm. Vinduerne i boligen er forsynet magnetkontakter og boligen er forsynet med bevægelsesmeldere (PIR). Såfremt der konstateres indbrud i huset ringes der til en alarm central via et modem. Der sendes også en email. Man kan til- og frakoble alarmen på et kode-tastatur placeret ved indgangen til boligen.
  • Læksensor. I tilfælde af at læksensoren konstaterer vand lukkes der for boligens vandforsyning med en magnetventil, og sendes en besked til ejeren.
  • Røg.

  Nedenfor er vist en oversigt over komponenter som kan benyttes i forbindelse med alarmsystemer. Selvom en komponent ikke er med i listen kan den naturligvis godt indgå i et alarmsystem. Listen er blot en gennemgang af komponenter, som fortrinsvis bruges i forbindelse med alarm systemer.

   

  120B1301

  IHC Control® Alarm magnet-kontaktsæt
  Magnetkontaktsæt anvendes som en del af skalsikringen og er beregnet til planforsænket montage i dør- og vindueskarme. Må ikke monteres tæt på jernbeslag eller i døre og vinduer af magnetisk ledende metal, da dette kan forstyrre kontaktsættes magnetfelt.

  120B1252

  IHC Control® Alarm magnet-kontaktsæt ·tilbehør påbygningssæt
  Anvendes til udvendig montering af magnetkontaktsæt, når en planforsænket løsning ikke er mulig. 4 træskruer til fastgørelse medleveres.


  820B1258

  IHC Control® Alarm lydgiver Ekstern IP54
  Den eksterne lydgiver til en IHC Alarm er beregnet til af blive monteret udvendigt og helst skjult. Enheden monteres højt oppe i ly af et udhæng. Monteres enheden bag en inddækning eller inde på et loft mistes en del af lydtrykket.


  120B1260

  IHC Control® Alarm kodetastatur IP55
  Kodetastaturet er specielt udviklet til IHC Control Alarm konceptet. Tastaturet kan f.eks. anvendes til aktivering og deaktivering af alarm udefra, som forbikobler i forbikoblerzone eller aktivering og deaktivering af en elektromagnetisk dørlås. Disse funktioner programmeres i IHC Controlleren. Kan monteres direkte på dørkarmen, på en ydervæg eller på en FUGA indmuringsdåse 2 modul. Term IHC Controller kan ikke anvendes med IHC Control Alarm konceptet.

  120B1261
  IHC Control® Alarm PIR 12 V / 120 C
  Alarm PIR 12 V anvendes kun som alarm PIR, beregnet til indendørs montage. Sensoren skal så vidt muligt placeres i et hjørne, hvor den er uforstyrret af varme-, ventilationsanlæg og andre genstande som kan antage hurtige temperaturskift. Ved at placere PIR'en mindst 2,2 meter over gulvhøjde, opnås en lav følsomhed overfor husdyr med en vægt på under 20 kg. Vær opmærksom på at eks. katte kan springe op på møbler og derved kan komme indenfor PIR'ens immunitetsafstand som er 2 meter.


  120B1281

  IHC Control® Alarm læksensor
  Læksensoren er beregnet til forebyggelse af vandskader. Den kan f.eks. monteres på en drypbakke under opvaske-/vaskemaskinen, ventilationsanlæg på loft eller ved vand afgreninger i bryggers.

  120B1282
  IHC Control® Alarm Magnetventil NO til brugsvand ¾''
  Magnetventilen til brugsvand er beregnet til at lukke for hovedvandforsyningen til bygningen. Ventilen anvendes til et vandforbrug op til 7m³/time.

  120B1286

  IHC Control® Alarm Røgsensor optisk
  Røgsensoren der anvendes til registrering af røgudvikling, har ingen intern lydgiver og skal derfor tilsluttes interne IHC Control lydgivere. Der skal som minimum placeres en sensor mellem soverum og mulige brandkilder, såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er flere sovesteder, bør der placeres en sensor ud for hvert rum. Røgsensoren skal installeres med IHC Control Alarm backupmodulet, for at bygningsreglementet for småhuse, § 4.3.10 er opfyldt.
  Sokkel til sensor (120B1285) skal købes separat.

  120B1287

  IHC Control® Alarm Røgsensor optisk / termisk
  Som 120B1286, dog benyttes røgsensoren i særligt forurenede miljøer (garager og værksteder), hvor udstødning og dampe forekommer. Alarmen kan både udløses af rød og varme.
  Sokkel til sensor (120B1285) skal købes separat.

  120B1288

  IHC Control® Alarm
  ·tilbehør Testenhed for røgsensor, S300RTU
  Anvendes til test af røgsensor installationen.

  507D5001 Lysegrå
  507D6001 Hvid
  507D8001 koksgrå

  IHC Control® Alarm lydgiver Intern LK FUGA
  Lydgiveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra samt i udvendigt underlag med ramme 50 14 mm høj.

  507D5515 Lysegrå
  507D6515 Hvid
  507D8515 Koksgrå

  IHC Control® Alarm Sløjfeindsats LK FUGA
  Sløjfeindsatsen anvendes primært til forbindelse af to magnetkontaktsæt med sabotagekreds, og til sløjfning af IHC Control Alarm installationer. Sabotage kontakten aktiveres når afdækningen afmonteres.

   

  507D5530 Lysegrå
  507D6530 Hvid
  507D8530 Koksgrå
  IHC Control® Alarm Statustryk LK FUGA
  Anvendes som statustryk for til- og frakobling af IHC Control Alarm anlæg. De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne, fungerer som indikatorer for alarmanlæggets tilstand. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag.
  120B1255

  IHC Control® Alarm Sløjfeindsats LK OPUS
  Sløjfeindsatsen anvendes primært til forbindelse af to magnetkontaktsæt med sabotagekreds, og til sløjfning af IHC Control Alarm installationer. Sabotage kontakten aktiveres når afdækningen afmonteres.

   

  507N0020 Hvid/lysegrå
  507N8020 Koksgrå
  IHC Control® Alarm lydgiver Intern OPUS 66
  Lydgiveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra og udvendigt underlag 34 mm.
  507N5010 Lysegrå
  507N6010 Hvid
  IHC Control® Alarm Statustryk LK OPUS
  Anvendes som statustryk for til- og frakobling af IHC Control Alarm anlæg. De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne, fungerer som indikatorer for alarmanlæggets tilstand. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag. Svagstrømsledere tilsluttes forfra i skæreklemmer med det medfølgende værktøj (montagebit). Tangenterne på OPUS svagstrømstryk kan mærkes med diverse symboler ved hjælp af medfølgende labels.
  820B1291 IHC Control® Alarm backup inkl. akkumulator 12 V
  Når backup modul og akkumulator er sammenkoblet med IHC Control Alarm, vil akkumulatoren sørge for at IHC Alarm anlægget er fuld funktionsdygtigt, selvom nettets el-forsyning skulle falde ud. Backup modulet sørger hele tiden for at akkumulatoren er opladet til fuld kapacitet (12 V, 2.2 Ah). Modulet kan kun anvendes med 72 W strømforsyning.


  Da IHC Control – i modsætning til mange andre alarmsystemer – samtidig styrer boligens elektriske installationer kan man med fordel inddrage de elektriske installationer til alarmformål. Man kan f.eks. tænde al lys ved alarm eller lave hjemmesimulering som vil simulere at huset er beboet når man er bortrejst.

  019D8724 IHC Control Principdiagram.
  019D7890 Principdiagram for IHC Control Alarm kodetastatur til IHC Visual
  019D898122 Principdiagram for IHC Control Varnestyring

  LK IHC® SMS modem

  820B1220

  LK IHC® SMS modem er et nyt og alsidigt modul til IHC. Modulet kan kan sende og modtage SMS beskeder. SMS beskederne omsættes i modulet til signaler der kommunikeres til og fra de forbundne moduler.
  SMS modemet er i sig selv en intelligent styre-enhed så det kan benyttes uden Controller. Det sender automatisk besked ved strømudfald, og modulet har indbygget batteribackup.
  Udover betjening med almindelig SMS beskeder kan du købe en App til betjening af modulet med SmartPhones (iPhone og Android) hvilket gør betjeningen og opsætning meget brugervenligt.

  Modulet har talrige anvendelsesmuligheder som afhænger af hvordan det opkobles:

  Anvendelse 1:
  Sammen med IHC Control-systemet.

  Anvendelse 2:
  Stand-alone. Her anvendes SMS modemet sammen med in- og output modul uden en IHC Controller. SMS modemet har indbygget varmestyring for 2 zoner.

  Anvendelse 2: Stand alone drift med varmestyring.


  Anvendelse 3: Sammen med ældre IHC Controller. SMS Modemet kan kobles sammen med en ældre IHC Controlleren. Hermed kan man nu styre og overvåge ældre IHC control installationer med GSM telefoner og smartphones.

  Sammen med ældre IHC Controller, her ældre IHC Visual Controller.

   

  Programmeringssoftwaren IHC Visual®


  I programmeringssoftwaren IHC Visual indsætter du datalinje og Wireless produkter direkte i de relevante (“Stue”, “Bryggers”, “Bad”) lokaliteter.
  I vinduet “Funktioner” indsætter du funktionsblokke.
  Funktionsblokke er færdigprogrammerede delprogrammer. Der er bl.a. blokke til lysstyringer, lysdæmperfunktioner, scenariebelysning, rutelys, styret udelys, hjemme-simulering samt tyveri-sikring. Når du har hentet en funktionsblok, trækker du de fysiske ind-/udgange fra installationsvinduet over på de ind-/udgange, der indgår i funktionsblokken.
  Konfigurationen er nu færdig, f.eks.:

  Vi udbygger løbende IHC Visual med nye funktionsblokke, som du kan downloade fra www.lk.dk
  Ved hjælp af funktionsblokke kan du sammensætte funktioner, som slutbrugeren ønsker i sin bolig. Øvrige funktioner kan du, som installatør, selv programmere.

  Programmering
  Ved programmering forstås udvikling af funktionsblokke, oftest med udgangspunkt i eksisterende blokke. Det foregår i IHC Visuals programmeringsvindue. Her kan du udføre alle former for programmering. Efter endt programmering gemmer du den nye funktionsblok i dit eget bibliotek. Du kan derefter til enhver tid kalde den gemte funktionsblok frem på lige fod med øvrige blokke.

  Simulering
  Simulering af programmet kan du udføre såvel offline som online. Så er du sikker på, at installationen virker, inden du overfører programmet fra pc’en til IHC Controlleren. Der er ligeledes mulighed for at logge hændelser på styringer.

  Dokumentation
  Fra IHC Visual 2.0 kan du udskrive en udførlig dokumentation af IHC Control installationen. Dokumentationen er baseret på de oplysninger, du har indtastet i programmet, da du indsatte produkter i IHC Visual.

  Installationsdokumentation indeholder oplysninger om:

  • installatøren og kunden
  • de tilsluttede moduler (type, placering m.m.)
  • indhold af de forskellige lokaliteter: placering, komponenttype, identifikationskode, kabelnummer, kabeltype, lysgruppe, beskrivelse af ind- og udgangsnummer for datalinje-produkter.


  Funktionsdokumentation (til slutbrugeren)

  Her finder du:

  • oversigt over alle lokaliteter (stue, køkken, bad, m.v.)
  • beskrivelse af indgangsfunktioner i hver lokalitet, f.eks. “Tryk i Køkkenet”.

  Da LK FUGA® og OPUS®66 svagstrømstryk er mærket ved ledningsterminalerne, f.eks. ØV, ØH, osv. (henholdsvis øverste højre og øverste venstre), kan der i IHC Visual angives den rigtige terminering.

  Installatøren kan dermed give kunden en fyldestgørende dokumentation. Med den som udgangspunkt er det nemt efterfølgende at servicere kunden samt ændre og finde eventuelle fejl via IHC Visual.


  Funktionsblok dokumentation:
  Her finder du en udskift af alle funktionsblokke som IHC projektet indeholder. Dette kan anvendes i forbindelse med fejlfinding, dokumentation af egne blokke, m.v.


  IHC Control Viewer
  Betegner en række programmer, som du anvend-er til at styre og overvåge en IHC Control installation - via intranet eller internet.
  NB: Ved internetadgang skal du have en opkobling med fast IP-adresse.
  Du kan opsætte IHC Control til at sende emails ved hændelser på systemet, f.eks. røgudvikling eller indbrud. Tilsvarende kan systemet også udføre en bestemt handling ved modtagelse af emails.
  LK IHC Viewer er ikke længere et separat modul, men er indbygget i den controller version, der betegnes “IHC Visual Controller/Viewer”.

  Viewer-programmerne er følgende:
  IHC ServiceView: Her kan du simulere direkte med de virkelige komponenter. Du kan overvåge og tvangsstyre ressourcer herunder ind- og udgang.

  IHC SceneDesign, hvor du kan opbygge en grafisk visning af din installation ud fra dit IHC Visual-projekt og plantegninger over dit hus:

  IHC SceneView, hvor du kan overvåge din IHC Control-installation, f.eks. ændre timertiden for en PIR eller en lysdæmpers rampetid. Du kan også fjernstyre den færdigprogrammerede installation via internettet. Det giver en masse muligheder, eksempelvis at tænde for varmen i sommerhuset.

  Betjening af IHC® med app’s
  Der findes i dag tre forskellige app’s til betjening af IHC. Hermed er IHC det intelligente installationssystem på markedet, som har den bedste understøttelse for mobile enheder. De tre app’s er IHC Remote®, IHCTablet® og IHC SMSRemoteTM.
  I nedenstående skema kan du se hvor de forskel-lige app’s anvendes og hvilke platforme der understøttes.

   

  IHCTablet®

  Med IHCTablet kan du ligesom IHCRemote betjene IHC Control systemet, men IHCTablet er beregnet til iPad. I IHCTablet foregår betjeningen med en grafisk brugergrænseflade som du selv laver. Samtidig kan du forbinde flere Controllere, så du kan styre flere installationer f.eks. hjemme og i sommerhuset eller meget store installationer med flere Controllere.
  Opbygningen af den grafiske brugergrænseflade er utroligt let, og kan læres på få minutter.

  SMSRemoteTM

  SMSRemote bruges til betjening af IHC SMS
  Modem i stand alone mode. Med app’en undgår du at skulle huske kryptiske SMS beskeder. Du kan lave små programmer af en eller flere SMS kommandoer, som du senere kan aktivere.

  Når modemet skal opsættes første gang har SMS-Remote en guide, hvor du bliver ledt gennem opsætningen trin for trin. Når installationen og programmering er færdig er der en funktion hvor du kan overføre projektet til en anden telefon. Således kan du som installatør foretage opsætning på din egen telefon og derefter overfører det færdige projekt til kundens telefon.

  IHCRemote®

  Det er muligt at styrer sin IHC Installation via en iPhone, iPod eller Android. Dette sker ved at downloade app’en IHCRemote direkte fra AppStore via iTunes.
  Med IHCRemote, kan installationen styres og overvåges.

  Tangent Designer

  Du kan designe dine egne tangenter på
  http://bestil.lk.dk

   

  LK IHC Wireless

  LK IHC Wireless er et installationssystem, hvor komponenterne kommunikerer trådløst sammen. På denne måde kan man f.eks. tænde og slukke for spændingen i et strømudtag ved at sende trådløse signaler som modtages af strømudtaget. Selve strømudtaget er stadig forbundet til el-nettet med ledningerne – det er kun styresignalerne der transmitteres trådløst.

  Ved hjælpe af denne teknik kan man lave mange løsninger, som tidligere var umulige eller besværlige, som f.eks. korrespondance, sluk alt, lys- scenarier til bestemte situationer mv.

  LK IHC Wireless systemet udmærker sig ved at kunne bruges alene hvor komponenterne kommunikere direkte sammen (kaldes et ”Stand alone” system), eller sammen med en IHC Controller. Man kan således starte gradvist med at installere et LK IHC Wireless system i sit hjem eller dele af hjemmet, og så gradvist udbygge systemet. Senere kan man lade en IHC Controller overtage styringen, og dermed få endnu flere muligheder.

  I Wireless systemet skelner man mellem sendere og modtagere. Sendere er f.eks. betjeningstryk og fjernbetjeninger. Modtagere er f.eks. strømudtag, dimmerere, stikkontakter. Nogle komponenter kan både sende og modtage signaler, f.eks. IHC Controller og kombienheder.

  I det følgende gennemgås LK IHC Wireless komponenterne.

  Efter gennemgangen beskrives hvordan man programmere LK IHC Wireless ”stand alone” system, og hvilke forhold man skal iagttage ved planlægning af et Wireless system og hvordan man tester systemet.

  Wireless betjeningstryk

   

  Fælles for betjeningstryk er, at de er sendere som strømforsynes med batteri. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstret, men er normalt 5-7 år. Man kan få et overblik over batteristatus på de enkelte Wireless komponenter fra IHC Visual når den pc, hvor IHC Visual kører, er forbundet til installationen.

  LK IHC Wireless strømudtag

  Strømudtag er modtagere, som findes i 4 udgaver:

  1. Loftudtag til strømforsyning af lamper mv.,
  2. Universalenhed til strømforsyning i situationer hvor man ønsker at indbygge strømforsyningen i FUGA dåser
  3. Stikkontakt.
  4. Mobil stikkontakt.

  Universalenheden har strømudtag bagtil. Hvis man ønsker et strømudtag ført ud på forsiden, skal man derfor benytte et separat strømudtag. Både loftudtag og universalenhed fås med og uden lysdæmper.
  LK IHC Wireless stikkontakt fås kun med relæ. Stikkontaktens afbryder styrer stikkontaktens strømudtag. Derudover kan strømudtaget på stikkontakten styres udefra så strømudtaget kan indgå i anden styring.

  Elektronikken i komponenterne strømforsynes fra den tilsluttede netspænding, og komponenterne behøver derfor ikke batteri. Til gengæld skal komponenten være tilsluttet netspænding når den programmeres og linkes til Controlleren. Lysdæmpere skal være tilsluttet belastning.

  IHC Wireless jalousistyring

  LK Wireless Jalousi anvendes til trådløs styring af
  solafskærmninger, som f.eks. persienner og jalousier.

   

  IHC Wireless komponenter til indbygning

  Disse komponenter kan benyttes til indbygning i
  egne løsninger og produkter, som efterfølgende
  kan bruges i IHC Control systemet.
  Senderen har 4 input. De enkelte input skal forbindes
  til pulstryk. Pulstryk kan f.eks. opnås med
  fjederbelastet 1-pol afbryder. Kontakttryk kan ikke
  anvendes. Senderen er batteridrevet.
  Modtager med relæ udgang. Modtageren skal
  tilsluttes netspænding. I midten af modtageren er
  et hul, så modtageren kan monteres på en krog til
  et lampeophæng, og efterfølgende efterfølgende
  skjules af en baldakin.
  Der er utallige anvendelsesmuligheder for disse
  produkter indenfor f.eks.

  • Installationer
  • Hjælpeudstyr til handicappede
  • Produkter til boligen

  LK IHC Wireless lysdæmpere

  Lysdæmpere i Wireless produkter er væsentlig mere fleksible end fast fortråede lysdæmpere. Når Wireless lysdæmpere benyttes sammen med IHC Control kan brugeren sætte lysnivauet præcist, f.eks. 74%. Det er også muligt at angive hvor hurtigt lysdæmperen skal regulere op og ned. Dette kan gøres for hver lysstyring lysdæmperen indgår i, og den samme lysdæmper kan derfor godt regulere med forskellige hastigheder i forskellige lysstyringer. Endelig kan maksimal og minimal lysniveau også angives. Dette benyttes f.eks. i rum, der
  reguleres af flere lysdæmpere. Ved at angive minimalt og maksimalt lysniveau for hver lysdæmper, kan man sikre at lyset er ensartet i de to ydre situationer selvom der er forskel på de enkelte armaturer.
  I forbindelse med fjernstyring er det muligt at aflæse lysdæmperens aktuelle niveau, herunder om lysdæmperen er slukket direkte i brugergrænsefladen.

  Det er også muligt at benytte LK IHC Wireless lysdæmpere sammen med IHC Converter 1-10 V til at styre lysstofrør. Dette er omtalt i afsnittet ”LK IHC Converter 1-10 V”.

  IHC Wireless kombienheder

  Kombienheder er komponenter, som både kan sende og modtage signaler. I denne gruppe findes kombienheder med relæ eller dimmer: Kombienhederne har 4 betjeningstryk på fronten fordelt på 2 tangenter. Strømtilslutninger og udtag er placeret på bagsiden. Ved aktivering af trykkene sender komponenten signal til omgivelserne. Strømudtaget styres via det modtagne signal.
  Elektronikken i komponenterne strømforsynes fra den tilsluttede netspænding. Komponenterne behøver derfor ikke batteri. Til gengæld skal komponenten være tilsluttet netspænding når de programmeres og linkes til Controlleren.

  LK IHC Converter 1-10 V

  Converteren bruges sammen med Wireless lysdæmpere til at regulere lysstyrken fra belysningsarmaturer monteret med 1-10 V spoler. Outputsignalet fra lysdæmperen tilsluttes IHC Converteren sammen med netspænding. Armaturerne tilsluttet converteren kan nu reguleres på samme måde som hvis der var tale om en lyskilde tilsluttet direkte Wireless lysdæmperen.
  Ved brug af Converteren kan man benytte de avancerede styringsmuligheder i Wireless lysdæmpere til styring af lysstofrør.

   

  Eksempel: Lysdæmpning - LK IHC Wireless

  Med Wireless komponenter er der ikke brug for in- og outputmoduler, og selve lysdæmperen er nu indbygget i strømudtaget. Selve arbejdet i IHC Visual foregår på omtrent samme måde:

  Arbejdet i IHC Visual foregår i 3 trin:

  1. Indsætning af komponenter,
  2. Indsætning af funktionsblok,
  3. Forbindelse mellem komponenter og funktionblok.

  I modsætning til fast fortråede komponenter, bliver der ikke benyttet adresser. I modsætning til fast fortråede komponenter, bliver der ikke benyttet adresser. Controlleren skal dog stadig kunne identificere de forskellige komponenter, så komponenterne tildeles adresser ved linkning til Controlleren. Som bruger behøver man dog ikke at bekymre sig om denne adressering, da den vedligeholdes af systemet. De gule udråbstegn på skærmbilledet betyder at den pågældende komponent, (eller komponenten hvortil en egenskab hører) endnu ikke er blevet linket. Hvordan dette gøres beskrives senere i afsnittet ”Indsætning af Wireless komponent”.
  Bemærk i øvrigt at der nu er valgt en anden funktionsblok end i det fast fortråede eksempel. Funktionsblokke gennemgåes nærmere i afsnittet ”Færdiglavede funktionsblokke”.
  Når man benytter en Controller kan trådløse og fortrådede komponenter frit blandes.

   

  Programmering af ”Stand-alone”

  LK IHC Wireless produkterne kan bruges sammen uden brug af Controller. Et sådanne system kaldes et ”Stand-alone” system. Et produkt kan ikke be-nyttes til et Stand-alone system, og samtidig være linket til en Controller.

  Ved renoveringsopgaver er det ofte fordelagtigt at benytte Stand-alone løsningen, så man undgår at fræse ud til ledninger mv. Man kan så på et senere tidspunkt udvide sin installation med en IHC Controller, og således gradvist opbygge et IHC Control system.

  Ved programmering kan man lave 2 typer trådløse forbindelser:

  Control
  Link
  To tryk, Tryk 1 og Tryk 2, styrer tilsammen en eller flere modtagere. Programmeringen af begge tryk foregår i en arbejdsgang.
  Funktion af tryk:
  Modtagere med relæ: Tryk 1 = ON, Tryk 2 = OFF.
  Modtagere med dimmer eller motorstyring: Der skelnes mellem kort/[langt] tryk: Tryk 1 = ON/[regulering OP], Tryk 2 = OFF/[Regulering NED]
  Navnet ”Control Link” hentyder til at man opnår en komplet styring af modtageren med denne linktype.
  Scenarie Link Der programmeres et tryk ad gangen. Hvis modtageren er en lysdæmper huskes det lysniveau som lysdæmperen har ved programafslutning (punkt 4 nedenfor).
  Funktion af tryk:
  Modtageren indtager den status, som den havde da programmeringen blev afsluttet (punkt 4 nedenfor).
  Navnet ”Scenarie Link” hentyder til, at de modtagere der styres af trykket kan have forskellige lysstyrker (eller være ON/OFF) og derfor kan indgå i lys-scenarier, f.eks. hyggelys, spiselys osv.

   

  Sender

  1. Tryk på A-knappen 1 eller 2 gange for at starte programmeringen. Antal tryk angiver linktype:

   1 tryk = Control Link [Lysdiode lyser Rødt]
   2 tryk = Scenarie Link [Lysdiode lyser Grønt]
  2. Tryk på det betjeningstryk, som skal aktivere linket (ved Control Link trykkes blot på ét af de to tryk). Senderen er nu i linkningsmode, dvs. at alle modtagere, som aktiveres efterfølgende, linkes til senderen.
   [Lysdioden blinker rødt eller grønt (ved Scenarie Link blinker også lysdioder på modtagere, som allerede er linket til denne knap].
   Punkt 1-2 kan gentages for flere sendere så man kan programmere flere sendere i een arbejdsgang. 

   

   

  Modtager

  1. Tryk på A-knappen
   Modtageren registrerer hvilke(t) betjeningstryk som den kan aktiveres af.
   [Lysdioden blinker rødt eller grønt]


   Punkt 3 kan gentages for flere modtagere så man kan programmere flere modtagere i een arbejdsgang.

  Sender/Modtager - Afslut programmering

   

  1. Tryk på A-knappen på en af de aktive komponenter, dvs. en af dem hvor lysdioderne blinker for at gemme/afslutte programmeringen. Ved scenarie links skal det ønskede lysniveau på dimmere være indstillet inden programmeringen afsluttes.
   [Alle lysdioder slukkes].

   

  Slet Link: Udfør punkt 1-2-3. I punkt 4 holdes A-knappen nede til lysdioden skiftevis lyser rødt og grønt (ca. 5 sek).

  Slet al programmering i enhed: Hold A-knappen nede indtil enhedens lysdiode skiftevis har lyst grønt og rødt 2 gange. Når dioden lyser konstant afsluttes med endnu et tryk på A-knap.

   

  LK IHC Wireless signaler

  Signaler fra LK wireless produkter er elektromagnetiske bølger. Udbredelsen afhænger af hvilken antenne og orientering Wireless produktet har.

  F.eks. vil signalerne udsendt fra controllerens antenne udbrede sig i et symmetrisk felt som en “badering” omkring antennen. Man vil derfor opleve forskel i antennens rækkevide afhængig af om den monteres lodret eller vandret.

  Signalveje

  Reflektioner, spredning og brydning betyder at signalet fra sender til modtager vil følge forskellige veje. Det resulterende signal ved modtageren vil derfor være summen af en række signaler, som både kan forstærke eller dæmpe det oprindelige signal afhængigt af det sted man iagttager signalet. I særlige ugunstige situationer kan man opleve at det oprindelige signal dæmpes så meget, at et område opleves som “dødt”, mens der få centimeter ved siden af er fin modtagelse.
  I tvivlstilfælde kan man anvende et IHC Wireless testkit til at teste installationen.

   

   

  Gode råd

  1. Placér antennen tættest på områder, hvor du ønsker god trådløs forbindelse.
  2. Høj placering er bedre end lav. Ved høj placering bør antennen vendes nedad for at undgå, at beslaget skygger for feltet.
  3. Placér antennen så den ikke er dækket til ikke inde i skabe, tavler og lignende.
  4. Placér antennen fjernt fra store metalgenstande, f.eks. radiatorer, køleskabe, jern-armeret beton osv.
  5. Benyt altid det medfølgende antennebeslag til fastgørelse af antennen. Det giver antennen en afstand fra væggen, så at der ikke opstår stående reflektioner. Læg aldrig antennen i bunden af en tavle eller i en kabelbakke.
  6. Vær opmærksom på at antennen kan monteres både vandret og lodret.
  7. Placér antennen fjernt fra andre trådløse systemer, da det mindsker risikoen for interferens under dæmpning.

  Forestil dig antennen som en glødepære og gulve, vægge og genstande i huset er transparente materialer med forskellig gennemsigtighed. Trævægge er næsten gennemsigtige, mens jernarmerede vægge er næsten uigennemsigtige (benyt tabellen). Du skal så forestille dig, hvorvidt du kan se lys de steder, hvor du vil modtage de trådløse signaler.

  Eksempel på ideel placering

  Flere antenner for større dækning

  Ved brug af antennesplitter kan man benytte flere antenner for at øge dækningen. Vær dog opmærksom på at signalet halveres i filteret, og dæmpes i kabler, hvilket undertiden kan betyde at der ikke opnås nogle fordele med flere antenner. Dette er vist ved at mindske de enkelte felters rækkevidde.

  Kombinationsskema for LK IHC® Wireless produkter

  Eksempel på systemopbygning

   

  LK IHC Bolig®

  Grundtanken i IHC Bolig er at tilbyde intelligente Lauritz Knudsen løsninger som færdige pakker. Hermed bliver det lettere for forbrugerne at vælge mellem forskellige løsninger, og for installatørerne at informere om IHC.

  Der findes pakker til alle opgaver, lige fra små
  renoveringsopgaver til komplette installationer f.eks. i forbindelse med nybyggeri. Ovenfor er vist en oversigt over pakkerne.
  LK IHC Bolig Nybygpakker
  IHC Bolig Nybygpakker er pakker, som bruges sammen med et færdigprogrammeret IHC Bolig
  Visual Projekt. Projektet kan downloades fra vores hjemmeside. Den grundlæggende funktionalitet fås i Grundpakken. Herudover kan man købe ekstra funktionalitet i forskellige tilvalgspakker.

  Programmeringen i IHC Visual til IHC Bolig er lavet over et typisk parcelhus, som indeholder rum og funktionalitet, som er tilstrækkelig bredt til at rumme langt de fleste installationer. Ved en konkret opgave indlæses dette projekt i IHC Visual. Rum og funktioner, som ikke passer med den aktuelle bolig, tilrettes og slettes eventuelt. Hermed har man hurtigt ”programmeret” et komplet IHC Bolig hus. Man kan nu benytte den færdige dokumentation, som er lavet til IHC Bolig. Når man registrerer installationen på vores hjemmeside, får man tilsendt en mappe med færdig dokumentation. Sammen med en IHC Control Startpakke (beskrives senere) udgør denne mappe den typiske overlevering af installationen til slutbrugeren i et IHC Bolig projekt.

  IHC Bolig Renoveringspakker
  Renoveringspakker er pakker til renovering af eksisterende el-installationer. Man køber ikke pakkerne direkte, men slår op i en vejledning, hvor der er
  komplette pluklister og tilhørende vejledninger for hver løsning. Over for slutbrugere har vi lavet en mere forbrugerorienteret beskrivelse af pakkerne. Sammen udgør disse publikationer en løsningsbeskrivelse for slutbrugere og en vejledning for
  installatøren.
  De fleste af løsningerne kan senere udvides med IHC Control.

  IHC Bolig Multimediepakker
  Et multimedienetværk er et netværk, som kan håndtere radio-, tv-, telefon- og datasignaler. Multimediepakkerne i IHC Bolig er løsninger til etablering af et multimedienetværk i hjemmet. IHC Bolig har to forskellige Multimediepakker, som løser denne opgave, og de enkelte pakker kan vælges i forskellige design og antal udtag.

  Startpakker udleveres til slutbrugeren i forbindelse med overdragelse af installationen. Startpakkerne er en velkomstpakke til slutbrugeren og indeholder komponenter, som er nødvendige for at betjene
  installationen. De leveres i flot emballage med tilhørende introduktionsbeskrivelse, som beskriver de enkelte komponenter i pakken. De tre Startpakker er en del af Grundpakken og de to Multimediepakker, bortset fra de IHC Bolig-pakker som har OPUS design (fordi IHC Wireless ikke findes i OPUS design).


  Marketingmateriale
  I tilknytning til pakkerne er der udarbejdet salgsmateriale, brochurer, videoer, vejledninger, aftale-grundlag, færdige programinstallationer og uddannelsesmateriale.

  Schneider Electric KNX

  KNX er en verdensstandard inden for bolig- og bygningsautomation. KNX Association er navnet på den sammenslutning af producenter, der udvikler, producerer og markedsfører komponenter baseret på en fælles teknologi til bygningsautomation.

  Teknologien er en fusion mellem flere IBI systemer:
  EIB (European Installation Bus)
  Batibus
  EHS (European Home Systems)

  KNX er en europæisk standard inden for bygningsautomatik (EN50090) og en verdensstandard specificeret i ISO/IEC 14543. Se flere detaljer om normer og standarder på www.KNX.org.
  KNX organisationen spiller en vigtig rolle i forbindelse med både udvikling og vedligeholdelse af
  KNX standarden. Udover den administrative drift (som er placeret i Bruxelles) består KNX også af en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med hver deres speciale. Hver arbejdsgruppe har
  ansvaret for vedligeholdelsen og videreudviklingen af forskellige delelementer i KNX standarden. Som eksempel kan nævnes KNX kommunikationsmedier, KNX komponenternes tilslutning til bussen, standard funktionsprofiler m.m. Schneider Electric deltager aktivt i det samarbejde.

  Fordelen ved KNX er den åbne protokol, hvor komponenter fra forskellige producenter kan indgå i en fælles KNX installation. Komponenterne i en KNX installation udveksler data med hinanden, hvorved hver enkel komponent ved, hvilken plads og funktion den har i netværket, og med hvem den skal udveksle data.
  Konfigureringssoftwaren ETS
  Det centrale værktøj i arbejdet med KNX er softwareprogrammet ETS. ETS er en forkortelse for ”Engineering Tool Software”. I ETS indsættes objekter, som svarer til de fysiske komponenter, der er i installationen. Herefter forbindes de med hinanden, så de opnår den ønskede funktionalitet. Det er også muligt at angive parametre som tider, lysniveaer, tærskelværdier m.v., som bruges når installationen er i drift. Når arbejdet i ETS er færdigt overføres konfigurationen til installationen ved at forbinde pc’en med KNX netværket via et USB interface. En ETS softwarelicens er for el-installatøren en engangsinvestering, og programmet kan købes via KNX’s hjemmeside. Her kan du også downloade en gratis demoversion af programmet.

  De enkelte producenter af KNX produkter opbygger og vedligeholder produktdatabaser over deres egne produkter til brug i ETS. Databaserne kan downloades via producenternes hjemmeside.
  Schneider electric KNX komponent database kan findes på www.knx-portalen.dk

  Hvad kan du med KNX?
  Med KNX kan du foretage praktisk taget alle styrings-og automatiseringsopgaver af bygninger: Lys, varme, ventilation, alarm, overvågning, solafskærmning m.v. KNX teknologien sikrer, at de enkelte komponenter kan tale sammen.

  Som vist på figuren er eneste forudsætning at forbinde alt udstyr til KNX-bussen. Netspændingen fremføres til energiforbrugende enheder, som styres via KNX aktuatorer, der kobler den nødvendige netspænding.
  Sensorer og aktuatorer strømforsynes direkte fra KNX-bussen. Der findes ganske få KNX aktuatorer/sensorer der kræver ekstra forsyning via netspændingen. Det giver en meget let installation, hvor du ikke behøver at trække ekstra forsyningskabel rundt i installationen.
  Det resulterer i en enkel installation, som er nem at overskue og vedligeholde, fordi det er et og samme styrekabel/KNX-bus der bruges til kommunikationen mellem sensorer og aktuatorer.

  Det første tal er relateret til det Område, komponenten er placeret i, det næste tal er relateret til Linjen i det respektive Område, og det sidste tal er komponentnummeret på den respektive Linje. Den individuelle adresse gør det muligt at identificere hver enkelt KNX komponent, der samtidig fortæller, hvor i netværket den er placeret.

  Kommandoer i KNX - Gruppeadresser
  Kommandoer kaldes inden for KNX for ”Gruppe Adresser”. Gruppeadresser designes og struktureres i ETS softwaren. Kommandoer sendes i et datatelegram og kan f.eks. være tænd/sluk lys, persienne op, persienne ned osv.

  Gruppeadresser kan struktureres i to eller tre niveauer:
  To niveauer består af to tal adskilt med en skråstreg. Det første tal er relateret til en funktions-hovedgruppe, som kan være funktionshoved-gruppen Lys eller som et andet eksempel Varme osv. Hver funktionshovedgruppe får tildelt hver sit nummer. Det andet tal er relateret til en funktionsundergruppe, som definerer den specifikke funktion, som eksempelvis tænd/sluk lys T1 i lokale 2.

  Gruppeadresse med tre niveauer består af tre tal adskilt med skråstreger. Det første tal er relateret til en funktionshovedgruppe, det næste tal til en funktionsmidtergruppe og det sidste tal til en funktionsundergruppe. Funktions-hovedgruppe: 1 er lig med ”LYS”, Midtergruppe: 2 er lig med ”Stueplan” og Undergruppe: 2 er lig med ”tænd/sluk lys T1 i lokale 2”.

  Gruppeadresse 1/2/2 skal derfor læses; Hoved-funktion er Lys i stueplan - tænd/sluk T1 i lokale 2. Uanset om man vælger den ene eller den anden form, giver det samme antal kombinationsmuligheder.
  Ingen central styring
  Der er ingen central styring i KNX. De enkelte komponenter kommunikerer direkte med hinanden via KNX-bussen. De enkelte komponenter er ”intelligente”, dvs. at de indeholder en lille computer, der gør dem i stand til at træffe beslutninger, kommunikere m.v.

  Komponent opbygning

  Princippet i en KNX komponent. Bemærk hvordan komponenten både spændingsforsynes og udveksler data i samme forbindelse.

   

  Elektronisk kredsløb til KNX komponent

  En KNX komponent består af en BCU og en applikationsenhed. BCU’en er en universel buskoblingsenhed og kan betragtes som en lille computer. Den består af en mikroprocessor med et ROM-lager (Read Only Memory), et RAM-lager (Read Access Memory) og et EEPROM-lager (Electrically Erasable Programable ROM). BCU’en består også af en transmitter, der er en elektronik-kreds, som sørger for at sende og modtage datatelegrammerne.

  En KNX komponent består også af en funktionsafhængig applikationsenhed. I nogle tilfælde er BCU’en og applikationsenheden to adskilte komponentdele, eksempelvis en afbryder, en PIR sensor eller en lysføler, der er tilsluttet BCU’en via en stikforbindelse. I andre tilfælde er BCU’en og applikationsenheden integreret i en monoblokløsning. Det gælder for alle Schneider Electrics KNX komponenter.


  Installationsmæssige forhold
  KNX netværket er opdelt og adskilt galvanisk via koblere. Det betyder, at hver enkelt linje er forsynet af en selvstændig strømforsyning.
  Strømforsyningen, som yder op til 640 mA, forsyner de enkelte KNX komponenter på linjen via en 29 V DC SELV kreds. Strømforsyningen har indbygget spændings- og strømbegrænsning og er dermed kortslutningssikker.
  Belastningen afhænger af hvilken type KNX komponent, der er tilsluttet bussen. Komponenterne er driftssikre ned til 21 V DC og har et minimalt eget forbrug på få mW. Bliver der tilsluttet mere end 30 deltagere over korte kabelafstande (f.eks. monteret i en tavle), skal strømforsyningen placeres i nærheden af KNX komponenterne, så spændingsfaldet over bussen reduceres mest muligt.

  En linje kan spændingsforsynes af op til to strømforsyninger. De to strømforsyninger skal placeres med en mindsteafstand på 200 m. Det er en løsning, som sjældent anvendes.
  Den mest oplagte løsning, hvis der er behov for ekstra kapacitet, er en udvidelse med et ekstra linjesegment med repeater og strømforsyning.

  Buskablet kan installeres parallelt med 230 V kablet, da buskablet har samme isolationsniveau som 230 V kablet. Buskablet kan installeres, som det passer bedst ind i bygningsstrukturen: Som en bustopologi, stjernetopologi eller en kombination. Det er dog ikke tilladt at lave en ringforbindelse. I KNX netværket er der i alle tilfælde ikke behov for termineringsmodstand.
  Busdeltagerne tilsluttes typisk bussen via en standard busklemme. I ganske få tilfælde, som efterhånden er et levn fra fortiden, tilsluttes komponenten via et sæt fjederbelastede kontakter på bagsiden af komponenthuset. Ved montage på en DIN-skinne bliver der skabt kontakt til en dataskinne, der er placeret i bunden af DIN-skinnen. Ved den tilslutningsform kræves en ekstra komponent til at skabe forbindelsen mellem dataskinne og buskabel. Den mest anvendte tilslutningsform af komponenter til buskabel såvel udvendig, indvendig som væg- eller tavlemontering sker ved at montere buskablets to ledere til en standard busklemme, som efterfølgende kobles på KNX komponenten.

  Få viden om Schneider Electric KNX på
  www.knx-portalen.dk

  KNX Roombox

  Roombox anvendes i kontorbyggeri, skoler, institutioner, bygninger hvor der er flere rum eller
  områder med samme gundlæggende rumfunktion-er. Roombox er ideel til nybyggeri, renovering og tilbygninger. Fordelene er store og kontante ved implementering af en gennemgribende løsning baseret på roombox og på længere sigt ved
  modulær og trinvis implementering evt. ved renovering.

  4 zoner – eller 50 m2

  Roomboks har 4 zoner svarende til f.eks. 4 rum. Zonerne kan kobles sammen og dermed dække større rum eller områder svarende til op til ca. 50 m2.

  3 sensor indgange pr. zone til konventionelle vindueskontakter og afbrydere, en roombox multi-sensor med både bevægelsessensor og lysføler. Multisensor har RJ12 stikforbindelse på fronten af roomboxen. Der kan tilsluttes max. 2 multisensorer pr. zone. Den ene agerer master den anden slave.

  Nem konfigurering af Roombox der leveres med en Pre-konfiguration med standard indstillinger og som nemt kan omkonfigureres og tilpasses det enkelte projekt med den medfølgende produkt-database, der har en intuitiv og struktureret opbygning. Der er stor tidsbesparelse på projektering- og konfigureringstiden.

  Installation og test. Alle tilslutninger til roombox er med Wieland stikforbindelser med forskellige farvekode afhængig af funktion således at fejlforbindelser undgås. Kabling og forbindelser testes med trykknapper på fronten af roombox.

  Roombox er en avanceret KNX komponent med meget høj funktionalitet trods det, optager den kun en adresse i KNX netværket som en hvilken som helst anden KNX komponent. Det betyder ligeledes at roomboxen åbent og frit kan kommunikere med alle andre komponenter på netværket. F.eks. FUGA multifunktionstryk, loftPIR, andre aktuatorer samt info displays og touch skærme.

  KNX og DALI
  DALI er et alternativ til den analoge 1-10V styring og regulering af belysning, der udmærker sig ved en fleksibel netværksstruktur, der max. kan styre 64 armaturer med DALI forkobling enten individuelt eller i grupper max. 16 og med mulighed for at designe samt 16 effekt scenarier.

  DALI transmitterer kommandoerne på en to leder bus. DALI bussen kan således være en 2x(1,5-2,5 mm2) og kan passende udgøre to leder i et 5x1,5mm2 installationskabel.

  DALI forkoblingerne tilsluttes bussen individuelt og som perler på en snor. Tændingerne defineres og grupperes softwaremæssigt i DALI/KNX gatewayen. Amaturerne kobles direkte i DALI forkoblingen og hver forkobling kan give vigtige og relevante statustilbagemeldinger til brug for bl.a. service og drift af anlægget. Installationsmæssigt skal der overholdes specifikke krav i en DALI installation bl.a. til kabellængder, spændingsfald og egetforbrug pr. forkobling.

  Den store gevinst ved at kombinere DALI og KNX er at hele belysningsanlægget er DALI busbaseret lige som KNX bygningsinstallationen. Alle sensorer og betjeningselementer er en del af KNX installationen og dermed kan der holdes en ensartet og konsekvent design linie i hele den synlige installation i enten FUGA eller OPUS KNX og som kan monteres i de danske installations dåse dimenssioner. Endvidere opnås en større udnyttelsesgrad af KNX komponenterne, da samme sensorer og betjeningselementer også indgår i f.eks. styring af varme, køling, solafskærmning mm. Koblingen af armatur sker i selve DALI forkoblingen, der skal ikke bruges ekstra relæer hvilket betyder færre komponenter, mindre tavleplads mm.
  Der er flere måder hvorpå man kan konfigurere KNX DALI gatewayen, via programmeringstasterne på fronten af modulet, via ETS (Engineering Tool Software). Identificeringen af armaturer gruppering mm sker direkte via den integrerede WEB server.

  DALI bidrager med høj fleksibilitet og ved ændring af belysningsanlægget, omlægning af tændinger med mere sker det via programmeringen fra en pc'er. Det kræver ikke ændringer af installationen.

  Kom godt igang med KNX-portalen

  KNX produktoversigten findes her i installatørkataloget. Produktprogrammet støttes af en række hjælpeværktøjer og et højt support niveau, samlet på www.KNX-portalen.dk

  Der er udviklet software SeeTool til beregning af energibesparelsespotentialet for bygningen som KNX løsningerne bidrager med.
  Der er udviklet et bestykningssoftware KNX Calc der nemt genererer en stykliste over alle de komponenter der skal bruges til dit projekt. En stykliste der gør det nemt at få et hurtigt prisoverslag på komponentforbruget.

  Der er produceret support videoer til diverse håndteringer af ETS software licens, database m.m.

  Endvidere ligger der en lang række af færdige KNX løsninger til rådighed på KNX portalen. KNX løsningerne er færdige vejledninger der fører en fra A – Z. Fra en funktionsbeskrivelse – til komponentliste – installationsprincip – konfigurering af alle komponenter der indgår i løsningen – liste med gruppeadresser samt tildeling af gruppeadresse – idriftsættelse og sidst men ikke mindst en kvikguide til slutbruger.
  På Schneider Electric produktskole kan du bliver certificeret KNX partner og få certifikat på din viden og KNX kompetence. Det er vigtigt og en forudsætning for de gode resultater at have en solid KNX viden og erfaring. I udbudsmaterialer i dag stilles der ofte krav til installatørens KNX kompetence. En dokumentation på dette er et KNX certifikat.

  Schneider Electric har udviklet KNX konceptet, der skal være med til at øge KNX tilgængeligheden for både installatør og rådgivende ingeniører. Det skal være med til at sikre en større succesrate for alle involverede parter i et KNX projekt og naturligvis sikre at slutbruger får den funktionalitet, komfort og fleksibilitet som KNX systemet er garant for og at KNX bidrager til en økonomisk gevinst på bygningens driftregnskab.
  KNX-portalen er stedet hvor man nemt og hurtigt kan navigere rundt blandt en bred vifte af KNX informationer og vælge det der giver værdi afhængig af hvilken rolle man spiller i projektet eller i hvilken projektfase man befinder sig i. KNX-portalen har skabt et samlingssted for alt hvad der er værd at vide om KNX.
  For eksempel nyheder, produktinfo, nødvendig information om installation, lovkrav og dokumentation, gode råd og dokumenterede eksempler på installationer.

  KNX systemet styrer energiforbruget
  KNX er svaret på energioptimering i alle typer bygninger. På samme tid opnås;

  • øget komfort for slutbruger
  • fleksibel installation
  • reduceret driftomkostninger

  Indeklimaet i bygningen bliver bedre for både brug-er og materiel når forbruget af energi er behovsstyret og afhængig af brugsmønsteret.

  • Bidraget til et optimalt indeklima afhænger af CO2, temperatur, luftskifte og lysniveau.
  • Brugervenlig betjening hvor rummets funktion nemt, og med et enkelt tryk, kan ændres til brugernes aktuelle behov.
  • Hvor automatikken midlertidigt kan sættes i bero og automatisk genindkobler. En bygning der taler til brugerne i form af touch paneler og info displays, der kan guide brugerne med tekst og ikoner til en intuitiv betjening og som at kan vise aktuelle status bl.a. omkring energiforbrug.
  • KNX betjeningstryk i det velkendte FUGA og OPUS med mulighed for gravering af tangenter der matcher funktionen i trykket.

  Det er enkelt at fremtidssikre bygningen og det kan gøres enkelt ved at føre det grønne KNX buskabel gennem bygningen. Alle bygningens funktioner styres primært af KNX, det betyder et enkelt grønt styrekabel rundt i bygningen. Det giver en betydelig reduceret mængde styrekabler i bygningen som vil påvirke dimensioner på føringsveje og giver en mere transparent kabling. Uanset omfanget af funktioner er det anbefalelsesværdigt at få det grønne KNX kabel ind i bygningen. Det fremtidssikrer bygningen og gør det muligt at tilføje mere funktionalitet og til enhver tid udvide og optimere. I mange situationer er bygningens indretning under en kontinuerlig forandring. Med et styrekabel og med et intelligent system kan bygnings tilpasninger udføres med begrænset indgriben i den eksisterende installation, hvor den primære ændring og tilpasning sker via software og en pc.
  KNX installationen vil have en direkte effekt på
  driftsomkostningerne, det kan ses på energiregnskabet. Dagslysregulering evt. opdelt i zoner, varme-styring, ventilation, køl samt automatiseret klima-skærm bidrager med energibesparelse. KNX systemet kan sende data og information til BMS og SCADA systemet og på den måde både visualisere aktuelt forbrug, logge og og databahandle over en given tid og ikke mindst sende alarmer ved overforbrug. Drifttimetælling på belysningsanlæg kan varsle om generel udskiftning af lyskilde i tide i forhold til specifikationen. Service og vedligeholdelse af et KNX system er nemmere for KNX installatøren da bygningens funktioner varetages af en og samme teknologi og et mix af flere.

  Flere krav om bygningens energiforbrug
  Der stilles store krav til bygningens energiramme og kravene skærpes.

  Nu er det BR10 (bygningsreglementet) der skal
  opfyldes og man kender allerede kravene i 2020.
  Energiforbrug og reduktion af energiforbrug i bygningen er på agendaen.

   

  BR10 (bygningsreglementet)

  Om belysningsanlæg står der: 
  Belysnings-anlæg i arbejdsrum mv. skal udføres opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter. Et udsnit af BR10; bestemmelsen (6.5.3, stk. 4)
  (Vejledningen: Zoneopdeling sikrer, at der er mulighed for at begrænse brugstiden mest muligt. Bestemmelsen indebærer f.eks. at belysningsarmaturer nær vinduer kan udgøre én zone, mens armaturer placeret inde i rummet kan udgøre én eller flere selvstændige zoner. Bestemmelsen opfyldes ved at montere manuel og/eller automatisk afbryder for hver zone).

  Om luftkvalitet og ventilation står der som eksempel: 
  Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding. Ventilationen skal sikre et godt og sundt indeklima. Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal være mindst 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr. voksen, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Hvis der be-nyttes ventilationsanlæg med behovsstyret ventilation, kan der afviges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret behov. Dog må ventilationen i brugstiden ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal. Bestemmelsen (6.3.1.3, stk. 1)

  Energirammen – i kontorer, skoler, institutioner m.m. 
  For kontorer, skoler, institutioner m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 71,3 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Bestemmelse (7.2.3, stk. 1)

  Energirammen – i boliger, kollegier,
  hoteller m.m.

  For boliger, kollegier, hoteller m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst være 52,5 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Bestemmelse (7.2.2, stk. 1)

  I forslaget til BR20 er der fokus på en fortsat robust og fremtidssikret bygningsklasse 25 kWh/m² og 52,5 kWh/m² reduceres til 25 kWh/m².

  Læs mere på:
  www.bygningsreglementet.dk/

  IHC Net® Basic - boligens basisinstallation til data, telefon og radio/tv


  IHC Net Basic er et distributionssystem til bolig-ens data-, telefon- og radio-/tv-signaler.

  IHC Net Basic-installationen giver dig mulighed for at tilslutte udefra kommende signaler som:

  • data
  • telefon
  • radio/tv.

  Du kan have alle tre signaltyper tilsluttet et vægudtag samtidigt via en Triple Play Splitter. Dette er vist ovenfor, hvor en pc, en telefon og et tv udtag er forbundet til samme udtag.

   

  Du kan maksimalt tilslutte 8 installationskabler pr. IHC Net Basic-fordelingsenhed. Har du brug for flere installationskabler, kan du blot opsætte ekstra fordelingsenheder.

   

  IHC Net Basic kan du ikke anvende til AV Modulator og PC Player. Ønsker du disse muligheder, skal du i stedet anvende IHC Net®.

  Universelle udtag

  Til IHC Net Basic fås 1-modul-udtag i både LK FUGA®og OPUS®.

  Datasignaler skal tilsluttes enheden via en ekstern router eller switch. Det sker vha. patchkabler fra routeren/switchen til fordelingsenhedens RJ45-porte (én port for hver af de 8 udtag). Telefon- og radio/tv-signaler tilsluttes derimod direkte til fordelingsenheden.

  Du kan derefter udtage alle tre signaltyper fra et vægudtag. For f.eks. at anvende udtaget til tv skal du gøre brug af et tilslutningskabel for R og TV.

   

  For at tilslutte alle tre signaltyper til et udtag: Anvend Triple Play Splitter.

  IHC Net Basic-fordelingsenheden

  Enheden kan du placere udvendigt på en væg eller på en DIN-skinne.

  Udefra kommende signaler tilsluttes enheden via følgende konnektortyper:

  • Radio/TV F-konnektor
  • Telefon 2xRJ11
  • Data RJ45 - via ekstern router eller switch.

  Øvrige fakta:

  • Installationskablerne (maks. 8 pr. fordelingsenhed) termineres via LSA-klemmer.
  • For hver kabelafgang kan du vælge mellem telefonlinje 1 og 2.
  • Datasignaler kan videreføres med maks. 10/100 Mbit/s.
  • For radio/tv-signalet er der tiltregulering og fælles indstilling af forstærkningen. Derudover er der individuel indstilling af forstærkningen for hver af de 8 kabelafgange.
  • Strømforsyning, 12 V d.c., medfølger.
  • Du kan ikke anvende komponenter fra den det traditionelle IHC Net til IHC Net Basic-installationen.

  Triple Play Splitter

  Splitteren gør det muligt at få alle tre signaltyper (data-, telefon- og radio-/tv) ud af et udtag samtidigt.

   

  IHC Net Basic installationskabel

  Installationskablet må kun anvendes til IHC Net Basic-installationer.

  Kabellængden fra fordelingsenheden til et udtag skal være min. 2 m og maks. 50 m.

  Der er folieskærm om hvert lederpar samt en fletskærm uden om de fire lederpar.

  Kablet er udført halogenfrit og brandhæmmende (LSFROH).

   

  Konnektor

  RJ45 STP-konnektor, som udelukkende må anvendes til IHC Net Basic.

  Konnektoren overholder Cat. 6 og kan anvendes til CATV op til 900 MHz. Konnektoren har blå stufferkappe. Konnektoren er en del af det universelle udtag.

  Tilslutningskabler

  Samtlige tilslutningskabler er specialkabler, som kun kan anvendes til IHC Net Basic:

  • Triple Play tilslutningskabel - anvendes fra IHC Net Basic-udtag til en Triple Play Splitter.
  • Tilslutningskabel for data RJ45 til RJ45 -anvendes fra vægudtag eller Triple Play Splitter til f.eks. en pc eller et mediecenter. Bemærk, at et normalt patchkabel ikke kan erstatte et tilslutningskabel for data.
  • Tilslutningskabel for R og TV - anvendes fra vægudtag eller Triple Play Splitter til radio eller tv.
  • Tilslutningskabel for telefon RJ11 til RJ45 - anvendes fra vægudtag eller Triple Play Splitter til telefon.

  IHC Net® - boligens eget fremtidssikrede netværk til pc, telefon, radio/tv og multimedie


  IHC Net® er et multimediekoncept til hjemmet eller det mindre kontor. Det er den fleksible netværksløsning, der gør det muligt at an-vende det samme udtag/stik i væggen til så forskellige formål som:

  • data
  • telefon (fx ISDN, ADSL)
  • radio/tv (hybridnet, kabel og satellit-tv).

  Dette er muligt, eftersom IHC Net samler alle disse udefra kommende signaltyper (data, telefon og radio/tv) og distribuerer disse til valgte udtag i bygningen.

   

  Samtidigt anvendes IHC Net til intern overførsel af signaler mellem boligens udtag. Dette kan bl.a. benyttes til:

  • Internt datanetværk
  • Overførsel af audio/video-signaler og tilhørende fjernbetjeningssignaler mellem boligens rum.
  • Overførsel af Bang & Olufsen Master Link og Power Link-signaler.

  Universelle vægudtag

  I den traditionelle boliginstallation er der én type stik til dataudstyr, en anden type til telefoner og endelig en tredje til radio/tv-apparater.

  I IHC Net er udtagene derimod universelle

  (LK FUGA eller OPUS66 design), idet hvert enkelt udtag på et øjeblik kan forbindes til en hvilken som helst signalkilde.

   

  Samme vægudtag kan således anvendes til såvel pc som telefon og radio/tv - dog kun én funktion ad gangen. Derved opnår man den maksimale frihed i relation til boligindretning: Med IHC Net vil der inden for rækkevidde altid være et vægudtag, som man kan anvende efter behov.

  Rigelige tilslutningsmuligheder

  Til en IHC Net-fordelingstavle kan der tilsluttes

  op til 24 udgange fordelt på enkelt- eller dobbelt-vægudtag. Er der behov for yderligere udgange, kan flere tavler sammenbygges, og det vil derfor principielt være ubegrænset, hvor mange vægudtag der kan tilsluttes.

  IHC Net-fordelingstavlen

  Denne fordelingstavle, der er "hjertet" i konceptet, er ligesom gruppetavlerne i Lauritz Knudsens elinstallationsprogram konstrueret efter DIN-mål. Tavlen leveres i såvel en udvendig som en planforsænket udgave.

   

  I midten af fordelingstavlen har vi placeret en DIN-skinne. Herpå monterer installatøren de aktive moduler:

  • datamodul
  • telemodul (benævnes et aktivt modul, selv om det ikke strømforsynes)
  • antennemodul.

  Øverst og nederst I fordelingstavlen har vi monteret et patchpanel P112 med plads til 12 IHC Net-konnektorer.

   

  I hver af de i alt 24 konnektorer monterer installatøren et installationskabel, som i den anden ende forbindes til hver sit vægudtag.

   

  Når konnektorerne klipses i patchpanelernes bagside, vil der på panelernes front være 24 patchporte (konnektorernes forside), som hver kan forbindes til det ønskede aktive modul (tele-, data- eller antenne- eller Bang & Olufsen modul).

  Forbindelsen mellem patchporten og det valgte aktive modul i tavlen sker vha. et specielt IHC Net-patchkabel.

  Dataswitch-modul S100T/S1000-T

  Er beregnet til styring af kommunikation mellem pc'er, netværksprintere, routere m.m.

  • Indeholder 5stk. N-Way 10/100 Mbps (S100-T) eller 1000 Mbps (S1000-T) RJ45 Ethernet porte, heraf 1 Uplink-port.
  • Auto MDI/MDX Crossover. Dvs., at enheden automatisk detekterer, om forbindelsen er lige eller krydset.

  Telemoduler

  Der er to typer telemoduler:

   

  Telemodul T110

  Telemodul T110 fordeler en ISDN S0-bus ud på de 8 udgange på modulets front. T110 kan kun anvendes til en ISDN-forbindelse.

   

  Telemodul T100

  Til Telemodul T100 kan der tilsluttes to telefonlinjer, hvoraf den ene kan være ISDN.

  Antennemoduler

  Der er i alt tre antennemoduler:

  A110-30 og A110-65

  Disse to antennemoduler er forsynet med Datareturvej, AV Link og IR Link (se nedenfor).

  De tre moduler adskiller sig udelukkende ved det frekvensområde, som Data-returvejen dækker.

  Bemærk! Impedansen i IHC Net-systemet er 100 Ohm. Derfor er der i tilslutningskablet til radio -og tv-apparater indbygget en balun, som omsætter 100 Ohm Twisted til 75 Ohm coax (impedansen i et almindeligt coax-kabel til radio/tv).

   

  Data-returvej vil sige, at der også kan sendes signaler retur til tv-udbyderen. Data-Returvej, som findes på 2 af de 6 porte, kan udnyttes til:

  • Internetadgang via kabel-tv.
  • De nye tjenester fra tv-udbyderne (Interaktivt tv, Pay-per-View, Movie-On-Demand). Disse tjenester forudsætter, at man anskaffer en Set-Top-boks.

  Frekvensområdet for Data-returvej bestemmes af kabel-tv udbyderen. Det mest anvendte område i dag er 5 - 65 MHz.

   

  AV Link anvendes, når signaler fra dvd-afspillere, videobåndoptagere, pc'er og satellitreceivere skal distribueres fra ét rum til et andet.

  Signaloverførslen sker via AV Link-porten på et A110-XX-antennemodul og kræver tilslutning af en AV Modulator eller en PC Player (Disse apparater beskrives nedenfor).

  AV Modulator AV110-X og AV111-4

  anvendes, når et AV-signal vha. AV Link skal distribueres til andre rum:

  AV-signalet tilsluttes en indgang på AV-modulatoren, som omdanner signalet til et antennesignal. Dette antennesignal overføres vha. IHC Net til AV Link-porten i antennemodulet. I antennemodulet blandes signalet med det udefra kommende antennesignal og fordeles ud på antennemodulets seks øvrige porte. Her kan signalet nu modtages sammen med det udefra kommende antennesignal. For brugeren er der blot tale om en ekstra tv-kanal.

   

  Der findes tre typer af AV-modulatorer:

  • AV111-4 stereo med 4 indgange
  • AV110-4 med 4 indgange
  • AV110-1 med 1 indgang. Denne type anbefales til kabel-tv-abonnenter, idet det kan være vanskeligt at finde flere end én ledig kanal i en fuld kanalpakke.

  Til modulatoren kan der endvidere tilsluttes IR Link (se nedenfor).

  IR Link til A110

  IR Link anvendes sammen med et antenne- modul af typen A110 og muliggør, at fjernbetjeningssignaler kan overføres fra rum til rum.

  Dette er meget anvendeligt, når man vha. en AV-modulator overfører et AV-signal fra rum 1 til rum 2: Med IR Link kan man nu - vha. en IR110 modtager og tilhørende IR110 sender overføre fjernbetjeningssignalet den anden vej - fra rum 2 til rum 1.

  PC Player PCP110

  gør det muligt at anvende IHC Net til overførsel af audiosignaler mellem boligens rum.

  Dette sker ved, at der til pc playerens "line in" -indgang, tilsluttes en audiokilde med tilsvarende udgang ("line out"), f.eks.:

  • en pc's lydkort (med fx MP3 eller internetradio)
  • en cd-, dvd- eller MiniDisc-afspiller.

  Når pc playerens udgang derefter - via vægudtag og patchkabler i fordelingstavlen - tilsluttes AV Link porten på et IHC Net A110-XX antennemodul, vil signalet kunne udtages på ønskede IHC Net udtag - i form af en FM-radiokanal, som kan høres på linje med de almindelige radiokanaler.

  Man kan således sige: Pc playeren er for din radio, hvad AV modulatoren er for dit tv.

  Til pc playeren kan der - som ved AV modulatoren - tilsluttes IR Link.

  AV Combiner C110-3

  AV Combiner C110-3 modulet anvendes, når flere end én AV-kilde skal tilsluttes AV Link porten på et antennemodul i A110-serien.

  En typisk situation for udnyttelse af modulet forekommer, hvis man ønsker at tilslutte såvel en AV modulator som en pc player til AV Link porten på et antennemodul A110-XX:

  Bang & Olufsen Master Link modul BO100-ML

  Modulet anvendes til - via IHC Net kablerne - at distribuere følgende signaler mellem hjemmets Bang & Olufsen anlæg:

  • audiosignaler
  • fjernbetjeningssignaler.

  Eksempelvis kan lyden fra tv'et i stuen overføres til stereoanlægget i køkkenet.

  Bemærk følgende:

  • Master Link modulet kan ikke distribuere videosignaler, eftersom disse kræver, at videosignalet konverteres til et antennesignal.
  • Ved tilslutning af et Bang & Olufsen audio-/videoapparat til et Master Link modul skal der anvendes et specielt "Tilslutningskabel for Master Link". Dette kabel købes hos Bang & Olufsen-forhandlere.

  Bang & Olufsen Power Link modul BO100-PL

  Modulet anvendes til - via IHC Net-kablerne - at distribuere et stereosignal fra et Bang & Olufsen-anlæg ud til et eller flere Bang & Olufsen-højttalersæt, som alle skal være placeret i samme rum.

  Det eneste synlige kabel er de tre tilslutningskabler for Power Link, der forbinder audio-kilde, venstre og højre højttaler til hvert sit IHC Net-vægudtag.

  Bang & Olufsen Power Link Surround BO103-PL

  Modulet anvendes til - via IHC Net-kablerne - at distribuere et surround sound-signal fra et Bang & Olufsen-anlæg ud til 4 Power Link-højttalere samt 1 subwoofer. Hertil anvendes 5 af de 8 porte på modulets front. De resterende 3 porte er indgange for surround sound-signalet fra Bang & Olufsen-anlægget.

  Placering af Master Link og Power Link moduler

  Hvis alle tre aktive moduler er installeret

  (data-, tele- og antennemodul), er der ikke mere DIN-skinne-plads i fordelingstavlen. Der må da installeres en tavle nr. 2, hvor Master og Power Link modulerne kan placeres.

  Er der mangel på DIN-skinne-plads: Afmontér øverste eller nederste patchpanel, og placér her i stedet en DIN-skinne. DIN-skinner køber du separat.

  Kabler i IHC Net

  Samtlige kabler, som skal bruges i IHC Net, er specialkabler. Sortimentet omfatter følgende:

  • Installationskabel (kablerne fra patchpaneler til vægudtag).
  • Patchkabel (kablerne, som i fordelingstavlen anvendes til forbindelse fra de aktive moduler til patchpanel-portene).
  • Tilslutningskabel for data (kabel fra vægudtag til pc, printer mm).
  • Tilslutningskabel for telefon RJ11 (kabel fra vægudtag til telefon, fax, modem mm.)
  • Tilslutningskabel for R, TV og IR Link (til radio/TV med overførsel af IR-fjernbetjeningssignaler).
  • Tilslutningskabel til Master Link
  • Tilslutningskabel til Power Link.

  Symboler for udgangenes anvendelse

  Når en udgang i et vægudtag er sat op til en-ten en tele, data, antenne, Power Link eller Master Link, forsynes udgangen med et udskifteligt symbol, således at installationens brugere kan se, hvilken type af apparater det enkelte udtag p.t. anvendes til.

  Fejltilslutning

  Ud over at være bekvemme er ovennævnte symboler også en vigtig forudsætning for, at fejltilslutning undgås. For inden et apparat tilsluttes et bestemt vægudtag, SKAL man ALTID sikre sig, at den tilhørende patchport er forbundet til det rigtige aktive modul.

  Systemoversigt til brugeren

  For at sikre, at brugeren kan udnytte fleksibiliteten i IHC Net-systemet, er det vigtigt, at installatøren som minimum foretager sig følgende:

  • Udfylder det medleverede oversigtsskema med angivelse af vægudtagenes placering i boligen. Skemaet placeres på -eller i nærheden af fordelingstavlen.
  • Nummererer de enkelte udgange i væg-udtagene iht. ovenstående oversigtsskema.
  • Afleverer dokumentation til slutbrugeren (brugervejledningen, førnævnte oversigtsskema samt testresultat fra test af installationen). Testen udføres som en STP-installation i henhold til Cat. 6 link standard ISO 11801 eller EN 50173 med en LAN tester. Inden testen udføres, indstilles LAN-testeren på kablets NVP-værdi.

  Vigtigste installationskrav

  Følgende installationskrav er vigtige at fremhæve:

   

  a. IHC Net-tavlen skal altid have en jordforbindelse.

   

  b. Bøjningsradius for installationskabler skal som minimum være: 4 x diameter under installationsarbejdet, 3 x diameter, når kablet er fast installeret.

  c. Længden af installationskabler skal være: maks. 40 meter, min. 8 meter.

  d. Installationskabler må maximalt opsnoes til en længde af: 6 mm i konnektorer.

  Respektafstand mellem stærkstrømskabler og kommunikationskabler

  Ved parallelføring af stærkstrømskabler (forsyningskabler) og kommunikationskabler (IHC Net kabler) er det vigtigt, at kravene til minimumafstand overholdes:

   

  Ved parallelføring af uskærmet forsyningskabel og IHC Net kabel anbefales en mindsteafstand på:

  • 50 mm, såfremt der ikke er metal-adskillelse
  • 20 mm ved aluminium-adskillelse
  • 5 mm ved stål-adskillelse.

  Ved parallelføring af skærmet forsyningskabel og IHC Net kabel anbefales en mindsteafstand på:

  • 0 mm, såfremt der ikke er metal-adskillelse
  • 0 mm ved aluminium-adskillelse
  • 0 mm ved stål-adskillelse.

  Se EN 50174 for uddybende information.

   

  IHC Net til distribution af antenne-, telefon- og datasignaler

   

   

  Anvendelse af IHC Net til overførsel af AV-signaler mellem boligens rum

   

  IHC Net Testcertifikat og Garantibevis

  Til dokumentation for, at en installation er korrekt udført, udsteder Lauritz Knudsen et testcertifikat.

  Før et sådant certifikat kan udstedes, skal følgende krav være opfyldt:

  A) Lautitz Knudsens IHC Net kursus skal være gennemført.

  B) Lauritz Knudsens vejledninger til de enkelte produkter skal overholdes.

  C) Dokumentation for følgende skal foreligge:

  • Deltagerbevis fra Lauritz Knudsens produktskole (kopi).
  • Stykliste over anvendte materialer i installationen.
  • Måleresultat af overgangsmodstand til jord.
  • Testrapporter på samtlige drops i installationen.
  • Skitse over komponenternes placering i IHC Net tavlen.
  • Installationsadressen skal opgives
  • Plantegning, der viser dropplaceringer.

  Ovenstående dokumentation sendes til:

  Lauritz Knudsen

  Kundeservice

  Industriparken 32

  2750 Ballerup.

  Testcertifikat

  Sammen med IHC Net-testcertifikatet leverer vi et garantibevis:

  Garantibevis

Til toppen